annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 UTSETTELSE: Inge Rune Wahlstrøm ba om utsettelse av sakene, men ble nedstemt i kommunestyret. Foto: Ivar Thoresen

Med 15 mot 2 stemmer avviste kommunestyret torsdag kveld begge de to klagesakene knyttet til reguleringsplanen for Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum i forbindelse med bygging av ny Steien bru.

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) ønsket å utsette begge sakene i påvente av at kulturvernmyndighetene får behandlet saken og kommet med en uttalelse.
  – Når vi skal behandle en klage synes jeg vi skal gjøre det på en ordentlig måte så vi står med ryggen fri etter et vedtak, sa Wahlstrøm.
  – I realiteten handler dette om en klage på at det ikke er tatt hensyn til betydelige kulturminner og kulturmiljø i behandlingen av reguleringsplanen. Jeg tror at kulturvernmyndighetene også ville vært interessert i å gi sin uttalelse, de har stått helt utenfor i denne saken, sa Wahlstrøm som begrunnelse for sitt utsettelsesforslag.
  Wahlstrøm ble korrigert av ordfører Svein Borkhus (Ap):
  – I dokumentene som følger saken har Hedmark fylkeskommune som kulturminnemyndighet uttalt seg i saken, og de har ingen innvendinger mot reguleringsplanen, påpekte Borkhus.

Den første saken dreide seg om en klage fra Jarle Tronslien, Gudmund Holmen, Terje Vedum, Erik Strypet og Hallvard Ligård på kommunestyrets vedtak om å avvise en klage fra de samme fem på reguleringsplanvedtaket.
  Klagen ble avvist av kommunestyret i juni med begrunnelse av at klagerne ikke er parter i saken eller oppfattes å ha rettslig klageinteresse i henhold til Forvaltningsloven.
  Dette vedtaket ble så igjen påklaget av de fem, blant annet med den begrunnelse at de handlet i den tro at de oppfattet å representere en større del av befolkningen, grunneiere og berørte parter.
  Den andre saken handlet om en klage via en fullmakt fra to av grunneierne i området, Vidar Steigen og Inger Marie Aakens. Denne ble levert kommunen dagen før kommunestyrets behandling av den første klagesaken den 20. juni, og således lenge etter klagefristens utløp.
   Begge klagene ble avvist av kommunestyret i henhold til rådmannens innstilling, med 15 mot 2 stemmer.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse