annonse
PolitikkKRITISK: Hedmark Venstres toppkandidat foran Stortingsvalget, Erik Ringnes (bildet) er sammen med KrF-topp Geir Byberg, oppgitt og kritisk over det de mener er utestengelse fra valgdebatter i regi Hedmark Bondelag og LO, og mener begge arrangørene av kommende torsdags stormøte på Aukrustsenteret forsømmer sine formålsparagrafer. Foto: Hedmark Venstre.

Hedmark Venstre og Hedmark KrF har i dag kommet med en pressemelding der de tydelig uttrykker irritasjon og frustrasjon over det de føler er utestengelse fra Bondelagets valgdebatter, blant annet foran kommende torsdags stormøte på Aukrustsenteret.

I Norges Bondelags formålsparagraf heter det at «Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte til eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.» I tilsvarende formålstekst hos LO heter det at «LO skal alltid være fri og uavhengig.» I dagens pressemelding mener Venstre og Kristelig Folkeparti i Hedmark, at de er forbigått når nettopp bondelaget og LO kommende torsdag innkaller til politisk valgkampduell på Aukrustsenteret.

Driver skremselspropaganda

– Bondelaget vil åpenbart ikke møte stortingskandidatene Geir Byberg fra KrF og Erik Ringnes i Venstre, under Bondelagets landbruksdebatter i valgkampen. Verken Ringnes eller Byberg var invitert med i panelet i Hedmark Bondelags debatt på Hamar i juni, og de er heller ikke invitert til Bondelagets debatt i Alvdal 5.september, altså nå kommende torsdag, heter det i pressemeldingen.

De to partiene anklager fylkesbondelagets leder Einar Myki for å drive skremselspropaganda mot alle andre enn regjeringspartiene, mens han unngår å møte de han skremmer med.

Bryter vedtekter

- Hedmark Bondelag og Einar Myki bryter Norges Bondelags egne vedtekter, som sier at organisasjonen skal være partipolitisk nøytral, sier Venstre-topp Erik Ringnes, som sjøl er bondelagsmedlem. Han er betenkt over at Bondelaget innretter seg med en retorikk og en samhandlingsstrategi som utelukker konstruktiv kontakt med andre enn de rødgrønne partiene.

– Dette stiller jeg meg uforstående til og etter min mening ivaretar ikke Bondelaget medlemmenes interesser ved å opptre på denne måten, framholder Ringnes. Som bondelagsmedlem gjennom mer enn 30 år har jeg betalt medlemskontingenten med glede, men jeg misliker at kontingenten anvendes til å understøtte Senterpartiets skremselspropaganda samtidig som lagets faglige interesser ikke ivaretas, nærmest tordner fylkespolitiker i Venstre, som mange kjenner som en aktiv støttespiller for prioriterte saker innen landbruket i fylkespolitikken de siste årene.

– Er redde for oss

De to listetoppene mener det er oppsiktsvekkende og uforståelig at to partier som kan bli avgjørende for regjeringsspørsmålet og landets nye landbrukspolitikk, ikke skal høres i debatter i et så viktig landbruksfylke som Hedmark. - De må være meget redde for oss og det faktum at både jeg og Byberg har vært inne på utjevningsmandat i meningsmålingene er klart en trussel, mener Ringnes.

De to Stortingskandidatene stiller spørsmål ved om Bondelaget kun ønsker to blokker i norsk politikk, når de ikke vil ta med partiene som ligger i en viktig vippeposisjon i sentrum.

De to stortingskandidatene har for lengst forstått at Senterpartiet og landbruksministeren ikke ønsker å møte dem i debatt for å bli konfrontert med sin lite utviklingsorienterte landbrukspolitikk gjennom 8 år.

- Vi har også inntrykk av at Bondelaget og Slagsvold Vedum nødig vil forklare hvorfor de stemmer ned alle forslag som ikke kommer fra regjeringspartiene sjøl, til og med styrking av jordvernet unngår de, fortsetter Byberg.

– Venstre og KrF konkurrerer om mange av de samme stemmene som Sp i Hedmark. - Velgerne bør derfor vite at Senterpartiet som særinteresseparti har etablert sterke bånd til organisasjoner uten folkevalgt styring og kontroll. Noen ganger er det vanskelig å vite om det er Senterpartiet, Bondelaget eller LO som taler, sier de to, og fortsetter med å påpeke at det i mange år har uklare, tette relasjoner mellom LO og Arbeiderpartiet. – Etter 8 år i regjering er også Senterpartiet havnet i samme situasjon som innebærer at de synes å bli styrt fra bakrommene i Schweigaardsgate og på Youngstorget.

– Vi mener denne korporative tendensen kan representere et demokratisk problem, sier Ringnes og Byberg.

– God samvittighet i saken

I en kort kommentar fra Hedmark Bondelag ved organisasjonssjef Margrete Nøkleby i ettermiddag, fastslås det at de fra bondelagets ståsted ikke har noen skjulte agendaer for at Venstre og KrF ikke er invitert til det kommende møtet på Aukrustsenteret torsdag.

– Nei, men da Synnøve Finden-meieriet i Alvdal ble trukket fram som kroneksempel på betydningen av ostetollendringen, der Frp forsøkte å bruke Finden som sitt sannhetsvitne i stikk motsatt retning, var det naturlig at de og Høyre som den mest allierte ble invitert.

– Vi har laget et mindre panel som representerer ytterlighetene og ønsker at salen også kan delta i debatten. Avslutningsvis vil jeg også påpeke at vi to ganger det siste halvåret har arrangert debatter der både Venstre og KrF har vært med. – På vårt årsmøte i vinter og samt senest på Blæstaddagen 23.august, var begge to med, avrunder organisasjonssjef Nøkleby.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse