annonse
PolitikkVILLE HATT MED ALLE PARTIENE: Høyres listetopp i Hedmark, Gunnar A. Gundersen, skulle ikke selv delta i morgendagens valgmøte i regi Hedmark Bondelag og LO på Aukrustsenteret, men etter diskusjoner med sine borgerlig allierte i FrP, har de meddelt at begge partiene uteblir fra møtet i solidaritet med sine allierte i KrF og Venstre som ikke var inviterte til møtet. Foto: Høyre.

Valg2013Høyres og Fremskrittspartiets toppkandidater i Hedmark har i formiddag sendt ut pressemelding hvor de melder at begge partiene takker nei til sin opprinnelige deltagelse på det landbrukspolitiske møtet på Aukrustsenteret torsdag kveld. Bakgrunnen skal være at de borgerlige kollegaene i V og KrF ikke ble invitert til møtet. Arrangørene LO og Hedmark Bondelag beklager, og stusser over den oppståtte situasjonen.

– Torsdag 5/9 arrangerer Bondelaget og LO nok en jordbruks debatt. Debatten skal være i Alvdal og temaet er matproduksjon og tollvern. Denne debatten blir nummer 6 i rekken av landbruksrelaterte debatter i denne valgkampen. Temaene er allerede svært godt belyst. Slik innleder partitoppene Gunnar A Gundersen (H) og Tor André Johnsen (FrP) sin pressemelding i dag. 

- Frykter å miste stemmer

De registrerer at deres politiske venner på borgerlig side, Venstre og KrF, ikke er invitert til å delta. – Vi oppfatter utelukkelsen som en del av et politisk spill, hvor de rød-grønne frykter å miste stemmer til disse to sentrumspartiene. Følgelig er det en fordel for de rød-grønne at V og KrF ikke deltar. Det er heller ingen tvil om at det er mye enklere og mer behagelig for møtearrangøren og de rød-grønne og kun inviterer H og FrP. 

– Vi blir fremstilt som verstingene på høyresiden, og i følge arrangørene og de rød-grønne, er vår politikk tydeligvis den rene ”dommedag” for jordbruket, sier Gundersen og Johnsen.

Satt agenda

Vi ønsker ikke å være en del av en debatt hvor agendaen tydeligvis kun er å bruke H og FrP som skyteskiver eller huggestabber. Så lenge våre borgerlige venner i KrF og V ikke er invitert til å delta i debatten, ønsker vi å være solidariske og velger følgelig ikke å delta.

H og FrP ønsker selvfølgelig en bred jordbruksdebatt velkommen. Men for å få en konstruktiv debatt, som viser realistiske alternativer, er det naturlig og logisk at en slik debatt gjennomføres sammen med våre potensielle regjeringspartnere i KrF og V. De tre regjeringspartiene på venstresiden skal delta i debatten, følgelig er det også naturlig at de 4 mulige samarbeidspartnerne på borgerlig side deltar, avrunder H- og FrP-toppene.

Gjennomfører debatten

Hedmark Bondelag og LO vil fortsatt arrangere det planlagte debattmøtet på Aukrustsenteret torsdag kveld, selv om Høyre og Frp har valgt å trekke seg. – Temaet er svært viktig, ikke minst i Nord-Østerdal, sier Einar Myki i Hedmark Bondelag og Odd Erik Kokkin i LO.
Arrangørene stusser ved reaksjonen fra Frp og Høyre, som de synes er beklagelig. - Vi har hele tida vært åpne rundt hvilke partier som er invitert. Derfor stusser vi ved at denne reaksjonen kommer nå, sier Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag. Han mener det er oppsiktsvekkende å trekke seg fra et arrangement like før det skal gå av stabelen.
– Det er da helt vanlig å arrangere dueller og debatter med et utvalg av politikere i stedet for fullt panel. Det er bare å se bakover i tid til tidligere valgkamper, og til debattene som foregår på nasjonalt plan. Det er en merkverdighet å forvente at alle partier skal delta på hvert eneste arrangement, sier Myki.

Ønsket et spisset panel

Frp, Høyre, Sp, Ap og SV var alle invitert og hadde takket ja til å sitte i panelet. At Venstre og KrF ikke var invitert, er ikke en del av noen agenda mener arrangørene. - Vi har erfaring med at det blir ulik debatt når det er fullt panel og når vi har et mer spisset panel. Vi har arrangert debatter med begge varianter. Med fullt panel blir diskusjonen lett mer fragmentert. Denne gangen ønsket vi å gå mer i dybden rundt temaene, og mente at det var riktig å spisse med disse partiene, sier Myki.

Han minner om at det var Frp som var utgangspunkt for debatten, etter Tor Andre Johnsens utspill rundt Synnøve Finden og toll i sommer. - Vi har altså valgt å konsentrere oss om de partiene som nå er representert på Stortinget fra Hedmark. Et annet alternativ kunne vært å invitere samtlige som stiller liste, altså 14 partier, eller samtlige partier som er/ligger an til å bli representert på tinget, men det ville altså gitt en helt annen debatt, sier bondelagsleder Myki.

Einar MykiFEIGT: Leder i Hedmark Bondelag Einar Myki sier de denne gangen ønsket å gå mer i dybden rundt temaene, og at det var riktig å spisse med de aktuelle fem partiene som var invitert til møtet. - Vi valgte samtidig å konsentrere oss om de partiene som nå er representert på Stortinget fra Hedmark. Et annet alternativ kunne vært å invitere samtlige som stiller liste, altså 14 partier, eller samtlige partier som er/ligger an til å bli representert på tinget, men det ville gitt en helt annen debatt, sier bondelagsleder Myki. Han beklager at H og FrP uteblir fra morgendagens valgmøte om landbrukspolitikken på Aukrustsenteret. Foto: Hedmark Bondelag.

Unnfallenhet og feigt

Både Hedmark Bondelag og LO stusser ved formuleringen om at Høyre og Frp skulle være en «del av en debatt hvor agendaen tydeligvis kun er å bruke H og FrP som skyteskiver eller huggestabber», slik Gunnar Gundersen og Tor André Johnsen formulerte det.

– Politikere som går rundt og oppfatter seg selv som hoggestabber, må få problemer med å drive sitt virke. Hensikten med politisk debatt er å få fram klare standpunkter og god informasjon. Når de framstiller det slik, kan en lure på om de er trygge på å stå fram for sin egen politikk, sier Odd Erik Kokkin og Einar Myki, og synes det bærer preg av noe unnfallenhet og feighet at Høyre og Frp nå har valgt å trekke seg.

- Vi merker oss at Frp og Høyre ikke ønsker fokus på sin politikk innenfor disse temaene nå i innspurten før valget. De har tydeligvis forstått at velgerne gjennomskuer at deres politikk rundt toll og jordbruk ikke henger i hop, sier Myki.

9300 arbeidsplasser i Hedmark

De minner om hvor viktig jordbruket og næringsmiddelindustrien er for Hedmark. – Samlet står denne næringskjeden for nær 9300 arbeidsplasser i fylket vårt. Skal vi importere gulosten i stedet for å produsere den sjøl, glipper en stor del av disse arbeidsplassene. Derfor er vårt arrangement i morgen særdeles viktig, sier Kokkin og Myki avslutningsvis, som et motsvar til H og KrF’s uteblivelse fra møtet.

Selv om den politiske temperaturen kanskje ikke blir like stor som den ville blitt med de opprinnelige representantene fra H og FrP i panelet, håper og tror arrangørene på fullsatt sal og stort engasjement. Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), eks-statsråd Knut Storberget (Ap) og Tynset-ordfører Bersvend Salbu (SV) blir da de som skal debattere etter innledende ord fra LO-forbundet NNN og Hedmark Bondelag. Møtet starter kl. 19.00, mens de ulike politikerne skal på rundreise flere steder tidligere på torsdag.

Bli kjent-tur i Alvdal

De ulike politikerne som kommer skal så lære landbruket i Nord-Østerdal å kjenne gjennom en rundreise i Alvdal i forkant av kveldsmøtet.

Fra Arbeiderpartiet har vi fått informasjon om at Knut Storberget blir å treffe over kaffekoppen på Huldra mellom kl. 10-11, før han besøker Storsteigen VGS og skal ha «klasseundervisning» om norsk landbruk samt innta lunsj med elever og ansatte ved skolen.

Like etterpå kommer så statsråd Vedum til naturbruksskolen, for å møte elever og ansatte. Hans ferd fortsetter til Synnøve Finden hvor møte med konsernledelsen står på agendaen sammen med en omvisning på anlegget. Vedums rundreise avsluttes så på setra til Per Gunnar Thoresen ved Tronsvangen, hvor det nylig er gjort omfattende modernisering av bygningsmassen.

TrygveSVedum LMDarkivRUNDREISE I ALVDAL: Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum kommer på valgmøtet om landbrukspolitikken og ostetoll på Aukrustsenteret torsdag kveld. I forkant skal han imidlertid besøke både Storsteigen VGS, Synnøve Finden-meieriet og Per Gunnar Thoresens seter på Tronsvangen. Foto: LMD

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse