annonse
PolitikkFØRSTE GANG: Med Arne Helge Dahlen og Johan Arne Kjølhaug som vitner leverer her Marius Enget sin stemme i Sølnaslottet, og har med det unnagjort borgerplikten for første gang i sitt liv. Mye tyder på at valgdeltakelsen i Alvdal blir bedre enn vanlig i år. Foto: Ole Sylte Heggset.

Noen stemte for første gang, noen har gjort det i mange år tidligere. Den gjengse oppfatningen fra valglokalene på Samfunnshuset og i Sølnalsottet på Plassen var likevel at valgdeltakelsen virker for å være god. Minutter før valglokalene stenges tyder alt på at Nord-Østerdalen inkludert Alvdal forblir en rødgrønn region, også spørs det bare hva opptellingene viser for Hedmark og resten av landet utover kvelden.

Valg2013Høyre, FrP, Venstre, Ap, Sp, SV, valg 2013, stortingsvalg,I det valglokalene i Alvdal stenger dørene og urnene tømmes for opptelling er det fortsatt mye som tyder på at vi bor i en rødgrønn region. Hva resultatet på landsbasis blir vil kvelden og natta vise, men engasjementet rundt årets valg virker noe større enn gjennomsnittlig. - Ja, slik jeg opplever det er det veldig mange som føler at i år må de stemme. Dette kanskje ut fra at spenningen ved en eventuell endring for mange føles utrygg, eller at mange kanskje nettopp ønsker en slik endring, sa en av velgerne vi møtte da vi besøkte valglokalene mandag ettermiddag.

Rødgrønt Alvdal

I likhet med regionen for øvrig virker det som vi i Alvdal har en solid overvekt blant de rødgrønne, og da spesielt blant Ap og Sp-velgere. På vår egen avstemningsmulighet her på Alvdal midt i væla, har det blant drøyt 400 stemmer fordelt seg slik: 36 % til Arbeiderpartiet, 25 % til Senterpartiet, 12 % til Høyre, 6 % hver til Venstre og Fremskrittspartiet, mens Sosialistisk Venstreparti med 3 % er det minste av de som i dag har representater på Stortinget.

Denne uhøytidlige avstemningen viser kanske en tendens, og da sammenlignet med foregående Stortingsvalg er det kanskje noe overraskende et negativt utslag for Senterpartiet med den eneste stortingsrepresentanten fra Nord-Østerdal som har en teoretisk mulighet til å kunne få fortsette videre, Olov Grøtting. I 2009 fikk Sp 31,7 % av stemmene i Alvdal, så om alvdalmiv.no's barometer kan sies å vise en trend, går Sp tilbake med nærmere 7 prosentpoeng. For Ap er det kun en liten justering ned, mens H går fram fra 5,8 % i 2009. Mulig regjeringskollega i en blå regjering, FrP, er litt ned fra 2009 i forhold til Alvdal midt i vælas barometer, mens Venstre er tilsvarende noe sterkere.

Arbeidets Rett har til sammenligning en avstemning på sin nettavis der rundt 1900 har avgitt sin stemme, og her er det også rødgrønt, men faktisk hele 33,2 % til H og FrP. Med andre ord tilsier mye at spesielt Høyre har kapret velgere både i Alvdal og resten av Nord-Østerdalen, mens det er større sprik for FrP's del.

Økt deltakelse?

I 2009 brukte 71,4 % av Alvdals befolkning stemmeretten sin. Inntrykket fra valglokalene er altså det har vært jevnt sig med innbyggere for å gjøre sin borgerplikt, også gjenstår det å se det endelige resultatet.

Vi følger opp med intervjuer og glimt fra valgkvelden senere i kveld, men enn så lenge - godt valg uansett hvem som fikk din stemme. Via disse sidene blir valgresultatene for henholdsvis landet i sin helhet, og for Alvdal konkret synlige når stemmene etterhvert er talt opp.

Landsoversikten

Alvdal kommune

VALG mstormoenGJØR SIN PLIKT: Magnar Stormoen avgir sin stemme til dagens Stortingsvalg i Alvdal samfunnshus, like etter at valglokalene åpnet i dag kl. 12.00. Inge K. Haugen ser til at alt går riktig for seg. Foto: Ivar Thoresen.

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse