annonse
Politikk MÅ REGULERE FØRST: Gaia Eiendom Øst AS, her fra desember 2012 sammen med representant for selgerne av tidligere Furuloftet den gang, Gunnar Johan Hagen, må etter kommunestyrets vedtak kjøre ferdig sin varslede reguleringsplan for området før eventuelt salg av eiendom blir noe av. Foto: Ole Sylte Heggset.

Verken Gaia Eiendom Øst AS ved John Gursli eller gårdbruker Jon Follstad fikk gjennomslag for sine ønsker om erverv av kommunal eiendom sør for Follheim. Kommunestyret gikk inn for å utsette saken fram til Gaia Eiendom Øst AS har gjort ferdig sin varslede reguleringsplan.

I saken om salg av kommunal eiendom ved tidligere Furuloftet langs fv. 29 mot Folldal, hadde to kjøpere meldt interesse for tomta med gnr 7 bnr 277. Gaia Eiendom Øst AS ønsker å skape et livsstils- og rekreasjonssenter i og ved den gamle møbelfabrikken, og varsler oppstart av reguleringsplan for dette. Jon Follstad som gardbruekr har ønske om anlegge gjødselkum på samme tomt. 

I saksutredningen hadde rådmannen pekt på lukt som en åpenbar konflikt opp mot det tiltenkte boligområdet, som blant annet er det formålet som Gaia Eiendom Øst AS tenker å benytte arealet til. Fra talerstolen pekte Senterpartiets Bjørg Randmæl på at dette var et LNF-område, med landbruk som prioritet. Hun klarte samtidig ikke å se at en begrunnelse i lukt, nødvendivis skulle forhindre salg til Gaia-satsingen.

Etter en ordveksling der de fleste partiene var på talerstolen, gikk kommundestyret for å utsette saken fram til Gaia Eiendom Øst AS har en reguleringsplan for hele sin eiendom på plass.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse