annonse
PolitikkSKAL PÅ PLASS: Varaordfører Ola Eggset fikk justert ordlyden fra opprinnelig forslag fremmet av ordfører Svein Borkhus, der det het at en felles kommuneoverlege bør samles og lokaliseres på ett sted. Eggset og et samlet kommunestyre vedtok at bør skulle skiftes med SKAL, og var i likhet med flere frustrert over dragkampen mellom Røros og Tynset i denne saken. Arkivfoto: Ivar Thoresen. 

Gjennom en omfattende prosess i det regionale prosjektet Fjellhelse sitt delprosjekt 4 om Kommuneoverlege kom saken opp i kommunestyret torsdag kveld. Enstemmig ble det vedtatt at en interkommunal overlegefunksjon skal samles og lokaliseres på ett sted, og det kom til dels sterke signaler fra flere i salen om at de var lei av striden som i denne saken har pågått over alt for lang tid mellom Røros og Tynset om lokaliseringsvalget. - Vi kan godt ta det her på Alvdal, om ikke disse to snart legger ned stridsøksa, var Ola Eggsets klare ytring.

Det var i saksutredningen pekt på rapportens tre ulike løsninger for valg av satsing på en kommuneoverlege overordnet for hele regionen. En kortvarig debatt endte med at kommunestyret stemte fram bronsemodellen i forslaget tilhørende sak 57/13, der de videre vedtok at en interkommunal kommuneoverlegefunksjon SKAL samles og lokaliseres til ett sted. Fra nærmest alle partier ble det pekt på at de var lei den endeløse diskusjonen mellom Røros og Tynset i forhold til hvor overlegen skal lokaliseres hen, og Alvdal ble noe spøkefullt foreslått som et mulig kompromiss.  

Selve saksutredningen kan leses her!

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts