annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ØKNING: Ordfører Svein Borkhus konstaterer at Alvdal er statsbudsjettets vinner i Hedmark. Foto: Ivar Thoresen

Med 5,8% økning i de frie inntektene, først og fremst på grunn av økning i folketallet, er Alvdal «vinneren» i Hedmark i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram klokka ti mandag formiddag.

Forslaget til statsbudsjett for 2014 er det siste den sittende regjeringen gjør, før Erna Solbergs nye regjering overtar og om det endelige budsjettet blir som forslaget, kommer Alvdal svært godt ut.
  På landsbasis er det i forslaget til statsbudsjett en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7% sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2013. Fem av 22 kommuner i Hedmark har en vekst som er lik eller større enn veksten på landsbasis, og aller størst er altså veksten for Alvdal kommune – med 5,8%. Gjennomsnittlig vekst for kommunene i Hedmark anslås til 4,5%.

Lav lånegjeld

I tillegg har Alvdal en lånegjeld pr. innbygger som er svært lav sammenlignet med andre kommuner. Tallene fra 2012 viser en netto lånegjeld pr. innbygger på i underkant av 33.000 kroner, klar lavest i fjellregionen. Det tilsvarende tallet for Tynset er for eksempel over 58.000 kroner.
  – Lånegjelden øker litt i 2013, men dette bekrefter at Alvdal er en veldrevet kommune, og har vært det i flere ti-år. Dette kan både innbyggere og kommunestyre ta ære for, sier ordfører Svein Borkhus (Ap).

Satser på fjellandbruket

I forslaget til statsbudsjett for 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.
  I budsjetter er det fra 2014 avsatt seks millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der fire millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og to millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.

Les mer om statsbudsjettet her.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse