annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TILBAKE: Olov Grøtting er tilbake fra Stortinget og er klar for lokalpolitisk comeback i Regionrådet onsdag og formannskapet torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Etter over et år som fast møtende på Stortinget er Olov Grøtting (Sp) tilbake i Alvdal. Torsdag gjør hun lokalpolitisk comeback i formannskapet – med mange erfaringer og ny kunnskap med seg i kofferten hjem.

– Veldig interessant. Hektisk. Og lærerikt, sier Olov Grøtting til Alvdal midt i væla når vi ber henne oppsummere tida på Stortinget. Ikke minst peker hun på at arbeidet som Senterpartiets representant i familie- og kulturkomiteen ga henne mye.
  – Det var spennende. Det er et område som angår veldig mange og som omhandler alt fra idrett og all frivillighet til familie og barnevern, sier Grøtting.

Må reise mer til Oslo

Olov Grøtting har både i egenskap av ansatt, tidligere ordfører og politiker før jobbet mye med regional utvikling og regionalpolitikk gjennom Regionrådet for Fjellregionen og andre forum og nettverk. Etter sin periode på Stortinget ser hun det i et nytt perspektiv.
  – Jeg er blitt mer oppmerksom på selve den politiske prosessen. Det vi er for dårlige til – ikke bare i denne regionen, men i hele Hedmark – er å reise til Oslo og ha kontakt med ”våre” representanter sentralt. Det er viktig å påvirke de politiske prosessene der de skjer, og det er viktig å komme inn tidlig nok slik at vi faktisk kan ha innflytelse på resultatet.

Skeptisk på regionens vegne

Distriktsforkjemperen og Senterparti-politikeren Grøtting er fra sitt ståsted bekymret på regionens vegne. Ikke bare fordi vi har fått en blå-blå regjering, men også fordi både regionen har få stemmer i det nye regjeringsapparatet.
  – Vi var mange. Både Thomas Breen, Dag Henrik Sandbakken, Heidi Greni og jeg var i systemet rundt regjeringen og på Stortinget. Nå er det bare Greni fra Sør-Trøndelag igjen som stortingsrepresentant, og det er meget beklagelig, mener Grøtting.
   Hun medgir regjeringsskiftet var en politisk nedtur.
  – Nå har jeg hørt de lenge har snakket om både landbrukspolitikk og kommunalpolitikk, men ingenting om distriktspolitikk. Jeg blir lei meg av det, men det gjelder å stå opp og gå på videre.

Lokalpolitikken viktig

Samtidig er jobbsøkende Grøtting klar på at det ikke er en nedtur å komme tilbake til lokalpolitikken i hjembygda.
  – Lokaldemokratiet er viktig og det er både utfordrende og spennende å jobbe politisk lokalt, sier Grøtting.
  – Jeg tror vi må forberede oss på en annen kommunehverdag framover, der økonomien blir det mest krevende å jobbe med. Samtidig vil det bli et press på kommunesammenslåing, og det gjelder å være forberedt på hva som venter oss på det området, fortsetter Grøtting og peker videre på skoleutvikling, næringsapparatet og flerbrukshus som andre store og viktige saker for Alvdal fremover.
  – Det var synd fellessatsingen gjennom Næringsservice gikk dukken. De forsvant akkurat da det begynte å fungere. Etterpå har det stått stille.
  – Så mener jeg det er viktig for Alvdal å få på plass en eller annen form for flerbrukshus. Vi er snart de eneste som ikke har det, og når det nå skal satses på skole først blir det et spørsmål om økonomien tillater det, sier Olov Grøtting og legger til at det i hennes øyne er viktig at den lokale samfunnsutviklingen som er godt i gang gjennom Steiaprosjektet må fortsette.
  – Det henger sammen med næringspolitikken for øvrig, som det er viktig å få på plass.

Nyttig erfaring

Olov Grøtting både håper og tror hun har med seg erfaringer og lærdom fra tida på Stortinget som kan komme til nytte i lokalpolitikken.
  – Jeg har lært mye om de politiske prosessene og kan mye mer om hvordan de kan påvirkes. Det kan være nyttig. Så har jeg lært mye om selve den politiske jobbinga, den er nesten mer komplisert lokalt enn nasjonalt. Det handler om å forenkle og spisse problemstillingene – rett å slett å kunne utøve mer politikk, sier Grøtting og fortsetter:
  – Vi er gode på samarbeid i Nord-Østerdal og Fjellregionen, men det å få strømlinjeformet og utvidet samarbeidet regionalt er viktig med tanke på de utfordringene vi vil bli stilt overfor på kommunalsektoren framover. Det handler om å hente ut effekten av samarbeidet, og det gjør vi ikke bare gjennom sentralisering. Det er for eksempel helt uaktuelt å flytte det felles landbrukskontoret fra Alvdal, slik kontrollkomiteen på Tynset har tatt til orde for.

Muligheter i Innlandet

Grøtting snakker seg ellers fort varm om utfordringene og mulighetene i Innlandet – i oljeskyggen. Hun ivrer for å få til en egen ”Fjellmelding” og mener det er mye god Senterparti-politikk i Arbeiderpartiets Innlandsstrategi.
  Hun er tydelig på at mulighetene i Innlandet handler om mange tusen arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien like mye som landbruket, sjøl om landbruk, skogbruk, fornybar energi og i og for seg også reiseliv er sentrale områder.
  – Mye verdiskaping og dårlig økonomi, sammenlignet med kystområdene, oppsummerer Grøtting når hun snakker status i Innlandet, ikke minst innen reiselivet.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse