annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FLERE FLYKTNINGER: Formannskapet ønsker å bosette 40 flyktninger i Alvdal de neste tre åra. Foto: Ivar Thoresen

Senterpartiet og Venstre fikk et enstemmig  formannskap med seg på en mer offensiv flyktningesatsing enn rådmannen hadde innstilt på. Vedtaket innebærer et ønske om ta mot 10 flyktninger neste år og 15 pr. år i 2015 og 2016.

Under budsjettorienteringen fikk formannskapet høre om utfordringer både hos Voksenopplæringen og NAV rundt integreringen av flyktninger etter introduksjonsperioden. Blant annet er det vanskelig med både språktreningsplasser og boliger.
  – Kanskje det er nødvendig å ta et hvileskjær og nøye oss med familiegjenforening i 2014, samtidig som vi får lagt noen gode langtidsplaner for integrering, sa ungdomsskolerektor Erik Vangen Jordet – og snakket ikke som politiker, men med utgangspunktet i de budsjettrammene han skal forholde seg til neste år og den erfaringen han har med problematikken.
  Språktrening er også arbeidstrening, minnet han om, men det forutsetter at noen er interessert i å ta flyktningene inn på arbeidsplassene.

Må fungere

Han ble lyttet til, men politikerne var likevel tydelig på at Alvdal må være seg sitt ansvar bevisst og være offensiv når det gjelder å bosette flyktninger framover.
  – Nå har vi hørt om noen av utfordringene og vi må ha en flyktningetjeneste vi kan føles oss trygge på fungerer og som gjør oss i stand til å gjennomføre det ansvaret vi tar på oss, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).

Boliger viktig

– Vi står overfor en flyktningestrøm. Det er stort behov for å bosette flyktninger og vi bør yte vår skjerv ved å bosette flyktninger heller enn å få et flyktningemottak. På den måten kan vi få ned tida på mottak og i stedet jobbe med bosetting og integrering, sa Olov Grøtting (Sp) og fremmet forslaget om at Alvdal skal bosette ti flyktninger i 2014, hvorav rundt sju er familiegjenforening for familier som allerede er i bygda. Videre at kommunen bosetter 15 flyktninger hvert år i 2015 og 2016 og samtidig iverksetter tiltak for å skaffe boliger i både 2015 og 2016.
  – Mangel på boliger blir ofte brukt som unnskyldning for å si nei til flyktninger, men boliger kan både bygges og kjøpes, sa Grøtting og  pekte på gode tilskuddsordninger til formålet.

Ønsker debatt

Venstres Live Stokstad omfavnet Senterpartiets forslag og fikk samtidig med seg formannskapet på et tilleggspunkt om at kommunen skal utarbeide en boligsosial handlingsplan for å være rustet til å gi flyktninger tak over hodet i åra som kommer.
  – Jeg føler det butter litt med flyktninger i Alvdal, og det er ikke overraskende. Men vi kan ikke gi opp av den grunn. Vi må bli flinkere med integreringen og der har vi alle et ansvar for å hjelpe til, sa Stokstad.
  – Det hjelper ikke å si at naboer og alvdøler ellers skal engasjere seg for å lette integreringen om vi ikke har noen som tar initiativ, et apparat til å håndtere det og et godt nok tilbud, sa Svein Borkhus.
  – Om vi får en diskusjon og debatt om hvor kommunen skal legge seg i flyktningepolitikken, er det utmerket, repliserte Live Stokstad.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts