annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HJERTESKJÆRENDE: – Vi bor i verdens rikeste land, og vi ser hvordan folk lider andre steder. Det er hjerteskjærende å se på, og vi må ta vår del av ansvaret gjennom å ta i mot flyktninger, sa Johnny Hagen i kommunestyret torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret sluttet seg til formannskapets vedtak om å bosette ti nye flyktninger i Alvdal i 2014 og planlagt mottak av 15 nye flyktninger både i 2015 og 2016.

Sju av de ti kommunen vil ta mot i 2014 er knyttet til familiegjenforening.
  – Vi har et samfunnsansvar og en plikt til å vise medmenneskelig. Det vil være mange som har behov for et trygt sted å være i tida framover, sa Olov Grøtting (Sp) i kommunestyret torsdag og ba i tillegg ordføreren om at kommunestyret får en orientering om arbeidet med å ta i mot flyktninger, hvordan det jobbes og hvordan det tenkes for å få med resten av bygda.
  – Jeg kjenner til at både Frivilligsentralen og Onsdagsturen gjør en viktig jobb for integreringen. Samtidig er det viktig at det stilles krav til flyktningene, vi skal ikke være redd for å gjøre det, sa Grøtting.

Boligsosial plan

Som en del av vedtaket ligger også Venstres forslag om å utarbeide en boligsosial handlingsplan innen utgangen av 2014. Planen skal klargjøre kommunens ansvar overfor ulike vanskeligstilte grupper og oppgi utvalgskriterier.
  – Alvdal kommune er ikke alene om å slite med å skaffe nok boliger, eller med å få flyktninger i arbeid og skolegang etter introduksjonsperioden. Vi trenger en plan å gå etter for flere bosettinger framover, sa Venstres Live Stokstad og pekte på at det også er andre grupper som har behov for kommunale boliger.

Hjerteskjærende

Janne Lunaas (Ap) var skeptisk til å tallfeste antallet flyktninger i 2015 og 2016, med bakgrunn i usikkerhet rundt boligsituasjonen og gikk for rådmannens opprinnelige innstilling på det området, men ble stående alene om det.
   – Jeg går for vedtaket i formannskapet, men det kunne stått at vi går for minst 15 bosettinger i 2015 og 2016, sa Johnny Hagen (Ap).
  – Det er som Olov Grøtting sier; vi bor i verdens rikeste land, og vi ser hvordan folk lider andre steder. Det er hjerteskjærende å se på og vi må ta vår del av ansvaret, sa Hagen.
  – Samtidig skjønner jeg hva Lunaas sier. Vi må skape en meningsfylt tilværelse for de som kommer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse