annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIKTIG ARBEID: Stein Hoset (V) fastslo at det er gjort et viktig komitéarbeid med retningslinjer for behandling av saker i henhold jordloven og konsesjonsloven. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret i Alvdal vedtok torsdag retningslinjer for behandling av saker i henhold til jordloven og konsesjonsloven. Målet er å gjøre kommunen som forvaltningsmyndighet mer forutsigbar.

Retningslinjene er resultatet av et komitéarbeid, ledet av Johan Ragnar Eggen (Sp). På veien til forslaget har komiteen hatt åtte møter, og de har også med begrenset hell forsøkt å invitere Alvdal bondelag, Alvdal grunneierlag og tillitsvalgt i Glommen skog til et av møtene for å få faglige innspill.
  I følge saksordfører Johan Ragnar Eggen kom ingen av dem på møtet, men grunneierlaget har i ettertid meldt tilbake at de ikke har kommentarer til forslaget.

Viktig område

I kommunestyret ble forslaget ble enstemmig vedtatt, med tre endringsforslag fra Venstres Stein Hoset.
  – Som kommune har vi et forvaltningsansvar og forvaltningsrett, og jordloven er ett av de viktigste områdene, sa Hoset og fant det litt paradoksalt at de som i det daglige forvalter arealene ikke har meddelt sine synspunkter i en så viktig sak.
  – Dette er et område som vil få mer oppmerksomhet i offentligheten og den politiske debatten framover. Vi skulle ønsket oss mer oppmerksomhet om det, også lokalt, sa Hoset.
  – Jeg er enig i Stein Hosets innspill, og det er skuffende at faglaga ikke har kommet på banen. Det hadde vært greit å høre deres synspunkter, sa Leif Langodden (Sp).

Nyttig for publikum

I saksvurderingen skriver rådmannen at det i alle saker etter jordloven og konsesjonsloven blir utøvd et skjønn i større eller mindre grad.
  – Det er sjølsagt rammer for forvaltningens frie skjønn, men det er likevel behov for retningslinjer som fastsetter hva kommunen skal legge vekt på i sin skjønnsutøvelse, innenfor dette skjønnsrommet. Retningslinjer innenfor dette er viktig for administrasjonen som i enkeltsaker utøver skjønnet på vegne av ansvarlig myndighet, som er kommunestyret, heter det.
  Rådmannen mener også retningslinjene vil være nyttige for publikum siden slike retningslinjer vil gjøre det mulig å forutse hva som kan forventes som utfall i enkeltsaker. Et slikt sett med retningslinjer vil dermed bidra til å gjøre kommunen som forvaltningsmyndighet mer forutsigbar.
  – Komiteen mener at de framlagte forslagene på en klar måte viser hvilke vurderinger politikerne i Alvdal ønsker skal inngå i skjønnsrommet i forbindelse med forvaltningen av jordloven og konsesjonsloven, står det i saksvurderingen.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse