annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MER OMSETNING: Torgunn Øyan ønsker å starte nettbutikk for å øke omsetningen i Butikken Nytt, Blått & Gammelt på Steia. Rådmannen er positiv. Foto: Ivar Thoresen

Torgunn Øyan i Butikken Nytt, Blått & Gammelt i stasjonsbygningen på Steia søker Alvdal kommune om 42.750 kroner i økonomisk støtte til utvikling og markedsføring av en egen nettbutikk. Rådmannen er positiv.

Butikken Nytt, Blått & Gammelt selger klær, garn og gaver med utgangspunkt i leide lokaler i stasjonen på Steia.
  – Vi ønsker i tillegg å satse på nettbutikk med et utvalg av varene i butikken for å øke omsetningen, sier Øyan om begrunnelsen for søknaden.

Utvikling og markedsføring

Med utgangspunkt i et budsjett på 57.000 kroner søker Øyan Alvdal kommune om 42.750 kroner i støtte til utvikling og markedsføring av sin planlagte nettbutikk.
  – Jeg har tatt ut minimalt med lønn de to første driftsårene, og ser denne satsningen som en mulighet til å skaffe én bærekraftig kvinnearbeidsplass i Alvdal sentrum, på sikt kanskje flere, skriver hun i søknaden.
  Øyan håper at hun gjennom en etablere en nettbutikk med høy kvalitet kan øke omsetningen, som i 2012 var på snaut 800.000 kroner, med 400.000 kroner i 2014 og med ytterligere 200.000 kroner i 2015.

Kapital en flaskehals

– Steia som handelssted har et bredt varetilbud. Det er utviklet et miljø med flere butikker som både utfyller hverandre, konkurrerer med hverandre og medfører at det stilles krav til videreutvikling hver for seg, og sammen, for å beholde og øke sitt marked og kundegrunnlag.  Dette er viktig både for å være attraktiv for kommunens egne innbyggere og ikke minst for å trekke kunder utenfra, skriver rådmannen i saksvurderingen til formannskapet, som skal behandle saken torsdag.
  – En bedrift som denne utvikles og driftes i stor grad på egeninnsats. Det er en utfordring å få denne innsatsen til å forsvare seg målt mot avkastning i form av betalingsevne og lønn. Kapital til videreutvikling for å styrke bedriften er en flaskehals og vil kunne være avgjørende for å beholde både tilbudet og sysselsettingseffekten over tid, skriver rådmannen videre, og mener det ut fra en helhetsvurdering er riktig å bruke midler fra kommunens næringsfond for å imøtekomme søknaden.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse