annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SØKER STØTTE: Jon Roger Neslund og Anita Midtun tilbyr nå både teoretisk og praktisk kjøreopplæring i Alvdal, og har søkt om 160.000 kroner i kommunal støtte i forbindelse med etableringen. Foto: Ivar Thoresen

I forbindelse med etableringen av trafikkskole i Alvdal har Jon Roger Neslund søkt Alvdal kommune om 160.000 kroner i støtte i forbindelse med oppstarten. Rådmannen innstiller overfor formannskapet å gi en støtte på inntil 61.000 kroner.

Etter mange års samarbeid med Tom Dahlstrøens trafikkskole på Tynset, er Jon Roger Neslund nå i gang med kjøreopplæring gjennom egen trafikkskole i Alvdal.
I spann med samboer Anita Midtun tilbyr han praktisk kjøreopplæring i bygda, både for bil, traktor og bil med tilhenger, og teori gjennom trafikalt grunnkurs og lastesikringskurs.
  For å dekke ekstraordinære oppstartskostnader på 161.000 kroner knyttet til
opplæring, kurs, husleie, profilering og markedsføring er kommunen søkt om støtte på dette beløpet. Søknadssummen utgjør 100% av framlagte kostnadsoverslag i prosjektet.

– Etablering av trafikkskole lokalt i Alvdal vurderes som positivt. Dette er en tilbud med klart definerte målgrupper og et marked som er forutsigbart. Muligheten for å lykkes avgjøres i større grad av konkurranse og befolkningsgrunnlaget. Tilgjengelighet vil være av betydning for å vinne kunder. Det er fra før ikke etablerte tilbydere lokalt i Alvdal utover det som finnes andre steder i regionen og da spesielt i regionsenteret Tynset. Særlig for ungdom i
aldersgruppen 16 til 18 år som er hovedmarkedet vil det være et svært positivt tilskudd å få en kjøreskole lokalisert i kommunen. Dette vil også gjelde for ungdom som går på videregående skole i Alvdal med bosted andre plasser, skriver rådmannen i saksvurdering til formannskapet.
  Samtidig pekes det på at Alvdal kommune har over tid gjennomført en retningsgivende praksis på hvilke kostnader en støtter. Kostnader med investering i lett omsettelig utstyr med mer støttes normalt ikke.
Kompetansehevende tiltak og markedsføring er derimot innsatsområder det er praksis for å støtte.
  Med bakgrunn i det innstiller rådmannen på å imøtekomme søknaden med inntil 50% tilskudd av dokumenterte utgifter til kurs/kompetanseheving, opprettelse av hjemmesider og markedsføring som del av etableringen i Alvdal med inntil kr. 61.000,-.
  Saken behandles i formannskapet torsdag.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse