annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL SATSE: Karianne Sollid vil satse mer på produksjon av bildecollager til privat og offentlig utsmykking gjennom sitt firma Sollidesign og har søkt kommunen om støtte til markedsføring og salgsutstilling. Arkivfoto: Oda Ellingsen

Sollidesign ved Karianne Sollid har søkt Alvdal kommune om 40.000 kroner i støtte til markedsføring og salgsutstilling. Rådmannen innstiller overfor formannskapet at søknaden innvilges.

Sollidesign er et enkeltmannsforetak som grafisk designer Karianne Sollid nå ønsker å utvikle videre som framtidig næringsvei.  Firmaet ble etablert i 2004 og Karianne Sollid har siden levert ulike grafiske tjenester, i tillegg til jobben som lærer ved Alvdal ungdomsskole.
  Nå ønsker hun å utvikle bedriften videre, og ikke minst få presentert bedriften og tjenestene hun tilbyr gjennom en salgsutstilling på Aukrustsenteret i løpet av våren.
  Kostnadene for utstilling og markedsføring har hun oppgitt til 60.000 kroner, og hun søker Alvdal kommune om støtte til å dekke 67% av kostnadene – 40.000 kroner.
  Rådmannens innstilling til formannskapet er at søknaden imøtekommes, men setter som vilkår at Karianne Sollid deltar på Etablererskolen.
  – En bedrift som denne utvikles og driftes i en oppstarts-/utviklingsfase i stor grad på egeninnsats. Det er en utfordring å få denne innsatsen til å forsvare seg målt mot avkastning i form av betalingsevne og lønn på samme tid. Kapital til videreutvikling for å styrke bedriften er en flaskehals og vil kunne være avgjørende for å beholde og utvikle både tilbudet og sysselsettingseffekten over tid. Kostnader til en slik utstilling som markedsføringstiltak vil for en gru?nder med liten omsetning være vanskelig, skriver rådmannen i sin vurdering rundt saken.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse