annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL STØTTE: Formannskapet i Alvdal var positiv til kommunal støtte til Alvdal idrettslag i forbindelse med planene om utbygging av klubbhuset på Steimoegga. Flertallet gikk for 700.000 kroner i støtte, i tråd med rådmannens innstilling. Endelig avgjørelse faller i kommunestyret neste uke. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet var enstemmig og tydelig på at Alvdal idrettslag fortjener kommunal økonomisk støtte til utbyggingen av klubbhuset på Steimoegga. Diskusjonene gikk på beløpets størrelse – men det ble til slutt flertall for rådmannens innstilling om et tilskudd på 700.000 kroner.

Alvdal idrettslag ønsker å utvide det eksisterende klubbhuset med nye garderober på 60 kvadratmeter samt forsamlingsrom og kontorer på 160 kvadratmeter. Utbyggingen på totalt 220 kvadratmeter er kostnadsberegnet til i underkant av 4,2 millioner kroner, finansiert gjennom spillemidler, egenkapital, gaver/rabatter, dugnad og et lånebehov på drøyt 700.000 kroner.
  Det er den delen av finansieringen som er knyttet til lånebehovet Alvdal IL har søkt om kommunal støtte for, og rådmannen innstilte overfor formannskapet at søknaden imøtekommes og at det ytes 700.000 kroner i kommunal støtte til prosjektet.

Avgjøres i kommunestyret

Senterpartiet og Arbeiderpartiets representanter i formannskapet gikk for rådmannens innstilling, mens Venstre foreslo å redusere støtten til 450.000 kroner, og fikk med seg Krf på det.
  Dermed går saken til endelig behandling i kommunestyret neste uke med et knapt 4-3-flertall for å støtte utbyggingen med 700.000 kroner.

Gode argumenter

– Vi har diskutert saken grundig og er enstemmig i at vi ønsker å støtte søknaden fullt ut. På denne måten ønsker vi å signalisere støtte til frivilligheta i bygda og at vi gir noe tilbake for den store innsatsen som legges ned i Idrettslagets regi. Det er mange andre gode aktiviteter i bygda også, men akkurat nå er det denne søknaden som gjelder, og historisk har ikke kommunen bidratt altfor mye til Idrettslaget, sa Mari Kveberg (Ap) som begrunnelse for sitt og Arbeiderpartiets standpunkt.
  Senterpartiets Leif Langodden fulgte opp:
  – Spørsmålet er om vi har råd til dette, nå som vi samtidig snakker om en flerbrukshall. Men dette er ikke to sider av samme sak. Utendørs aktiviteter på Steimoegga, og behovet for fasiliteter knyttet til det, blir noe helt annet enn aktiviteter inne i en hall. Idrettslagets argumenter om å skape et miljø og treffpunkt er viktig, det går ikke an på Steimoegga slik det er i dag, sa Langodden.

Økonomiske hensyn

– Jeg er imponert over det arbeidet Alvdal idrettslag gjør. Det er formidabelt og forbilledlig, sa Live Stokstad på vegne av Venstre.
  Venstre ønsket likevel å se denne søknaden i lys av forestående store investeringer i skole og eventuelt flerbrukshall og foreslo derfor å gå for 450.000 kroner i støtte i stedet for 700.00.  
  – Selv om skole og hall er noe annet enn det som det søkes om her, så er også det prosjekter som kommer idretten til nytte. De planlagte oppgraderingene på klubbhuset er helt nødvendige, men det er rett og slett av hensyn til kommuneøkonomien i forkant av det vi står foran at vi velger å foreslå et lavere tilskudd, sa Stokstad.
  Venstre fikk med seg Krfs Arne Dagfinn Øynes på den argumentasjonen, selv om også han understreket at dette var en søknad det er viktig for kommunen å imøtekomme.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse