annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ORIENTERTE: Prosjektleder Valborg Ligård og Jan Inge Grøndalen orienterte torsdag formannskapet om status for skoleutredningen. Foto: Ivar Thoresen

Selv om det formelt må vedtas av kommunestyret, ga formannskapet prosjektleder Valborg Ligård de svarene hun trengte for å gå videre med skoleutredningen  med et mål om at flerbrukshall skal være en del av prosjektet,  sammen med en ny skole.

Prosjektleder Valborg Ligård og hennes høyre hånd i utredningen, Jan Inge Grøndalen, orienterte torsdag formannskapet om status i utredningsarbeidet. Neste torsdag får også kommunestyret en tilsvarende orientering.
  – Vi ser noen gevinster ved å se skole og flerbrukshall under ett i arbeidet, sa Valborg Ligård og ønsket signaler fra formannskapet rundt saken.

Etterspør informasjon

Formannskapets tilbakemelding var entydig: Det er viktig å tenke flerbrukshall i tilknytning til ny skole, uavhengig av plassering.
  – Vi må tenke oppgraderte kroppsøvingslokaler i form av en flerbrukshall, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  Olov Grøtting (Sp) var i tillegg tydelig på viktigheten av at kommunestyret også informeres om utredningsarbeidet, og var glad for orienteringen.

Anbefaler normalhall

Arkitektene som jobber sammen med prosjektgruppa med skisser for ny skole, har tatt høyde for å knytte en flerbrukshall til skolen.
  – Det er gode argumenter for å realisere en flerbrukshall i dette prosjektet, og den må ligge i nær tilknytning til skolen, sa Jan Inge Grøndalen i sin orientering til formannskapet, der han også viste til sammenlignbare hallprosjekter, blant annet på Os, der totalkostnaden for hallen ble på 46 millioner kroner.
  Dagens ordning innebærer mulighet for 10 millioner kroner i spillemiddelstøtte til selve hallen, og tilleggsmidler til eventuell klatrevegg og rom for styrketrening.
  – Vi anbefaler en normalhall med en spilleflate på 25x45 meter, som dermed tilfredsstiller konkurransemål til håndball og andre relevante idretter, unntatt fotball, sa Grøndalen og viste til Tynset, der skolene utgjør en viktig del av driftsgrunnlaget for hallene, med bruk på dagtid.
  – Sånn sett er Storsteigen viktig her, sa Grøndalen.

Ventet hele livet

– Dette er ikke noe å vente med. Jeg har ventet på hall hele livet, så nå er det på tide at planene realiseres, sa Mari Kveberg (Ap).
  – Jeg var heldig som hadde besteforeldre på Tynset jeg kunne overnatte hos og foreldre som ville kjøre så jeg fikk trent og spilt håndball i hallene der. Dermed var jeg den eneste av mitt kull som fortsatte og spille håndball oppover i ungdommen, fortsatte Kveberg og mente dette bør være en mulighet alle alvdøler bør få i egen bygd.
  – Det er på tide med en hall i Alvdal. Jeg håper bare økonomien tilsier at det er mulig, supplerte Olov Grøtting (Sp).
  Prosjektleder Valborg Ligård fulgte opp med en oppfordring om å se seg rundt til nabobygdene og til hva som kan komme av etableringer i nærområdet.
  – Det handler også om å gjøre seg til en attraktiv kommune. Det skjer mye i regionen for tida og folk ser litt på hvor langt de må kjøre til aktiviteter for ungene når de skal etablere seg, poengterte Ligård.

Fallhøyde

– Vi må innrømme at dette koster. Det kan gå på bekostning av andre ting og vi står overfor knallharde prioriteringer. Os startet også med et større prosjekt enn de landet på til slutt. Samtidig er en flerbrukshall mer enn idrett og musikk, det kan også være næring, sa ordfører Svein Borkhus (Ap), før varaordfører Ola Eggset (V) hengte seg på:
  – Vi opparbeider oss fallhøyde når det gjelder økonomi. Jeg håper alle er klar over det når vi får andre ting å drifte. Vi må ha i bakhodet ved hver eneste korsvei om vi har råd. Det er mange vi skal serve, men jeg  håper vi i fellesskap kan skjøtte vårt bo så vi kan få det til, sa Eggset.
  – Ny skole og flerbrukshall er vårt hårete mål. Det må vi enes om å få realisert, men det krever harde prioriteringer, sa han.

Etterbruk

Prosjektgruppa for skoleutredningen er nå i full gang med delrapport nummer 2. Den skal være ferdig til 15. mars og tar fremfor alt for seg utredning av de fire ulike lokaliseringsalternativene – Plassen, Steimoegga, Grindegga og Sørhusjordet.
  Men rapporten vil også komme med anbefalinger når det gjelder etterbruk av eksisterende skoler, og Ligård åpnet for at det kan legges fram noe rundt det til formannskapet i februar om ønskelig. Hvis ikke blir det et element i delrapporten.
  – Vi har bedt om innspill og forslag til etterbruk av skolene. Vi har fått noen tilbakemeldinger, men ønsker gjerne flere, sa Ola Eggset, som sammen med Vigdis Vestby (Ap) og Kristian Hansæl (Sp) utgjør komiteen som jobber spesielt med etterbruk.

Åpent møte

Valborg Ligård la fram for formannskapet en plan for arbeidet fram mot endelig beslutning i skoleutredningen, og det legges blant annet opp til et åpent møte i Aukrustsenteret mandag 17. mars, der delrapport 2 legges fram.
  Videre legges det opp til en høringsfrist fram til 23. april på denne delrapporten, før hele rapporten legges fram for formannskapet første uka i mai.
  Rundt 20. mai behandles saken i kommunestyret, med rom for en behandling til i juni om nødvendig.

skole2
VENTET HELE LIVET: – Jeg har ventet på hall hele livet. Nå er det ikke mer å vente med, sa Mari Kveberg (Ap) i formannskapet i forbindelse med orienteringen om skoleutredningen torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse