annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

KVASS DEBATT: Olov Grøtting og Senterpartiet gikk for rådmannens innstilling om 56.000 kroner i tilskudd til restfinansiering av Alvdal turforenings løypemaskin, men ble etter en kvass debatt nedstemt. Foto: Ivar Thoresen

Ingen i formannskapet var i tvil om at Alvdal turforening er en viktig bidragsyter for både folkehelse og skirekruttering da søknaden om støtte til restfinansiering av ny løypemaskin ble behandlet torsdag. Men det ble en kvass debatt, som endte med flertall for støtte på 30.000 kroner, ikke drøyt 56.000, som rådmannen hadde innstilt på.

Et flertall på fem representanter fra Venstre, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti støttet Venstres forslag om en støtte på 30.000 kroner, mens Senterpartiets to representanter kom i mindretall med sitt ønske om å gå for rådmannens innstilling.

Må tenke økonomi

– Vi er heldig i Alvdal. Det er mange som gjør en kjempegod jobb på mange arenaer. At Alvdal turforening har valgt å kjøpe ny løypemaskin uten at den er fullfinansiert er deres valg – Turforeningen gjør en formidabel jobb. Det skal heller ikke være slik at vi skal slutte å være positiv og lar være å yte vår skjerv til prosjekter vi mener er til fellesskapets beste, men jeg tror vi må tenke på kommunens totaløkonomi også. Med de måla vi har satt oss og det bakteppet vi har på totaløkonomien må vi tenke oss om, sa varaordfører Ola Eggset (V) og foreslo å redusere støtten til 30.000 kroner.
  – Vi sender fortsatt et positivt signal tilbake, sa Eggset.

Uryddig

Debatten videre handlet i stor grad om uenighet i hvorvidt prosessen rundt Alvdal turforenings søknad om støtte til restfinansiering på drøyt 56.000 kroner til løypemaskinen som ble kjøpt før jul i 2012 har vært ryddig og god.
  – Det er flott med fine skiløyper og den jobben Alvdal turforening gjør er viktig. Men jeg stusser når de først søker kommunen om penger og så i sin nye informasjonsfolder oppfordrer folk om å betale inn penger for å bidra til å dekke det samme beløpet, sa Mari Kveberg (Ap). Hun mente også at det i forbindelse med en investering som dette er viktig å ha finansieringen klar på forhånd, ikke komme og be om penger etterpå.
  Ordfører Svein Borkhus (Ap) mente det hadde vært mye fram og tilbake i denne saken og at underfinansiering fort kan bli til overfinansiering, og påpekte at Turforeningen for eksempel ikke hadde benyttet seg av muligheten til store tilskudd, for eksempel fra Gjensidigestiftelsen.
  – Jeg tror alle må bruke denne saken til å lære noe. Hvis Alvdal turforening kan bekrefte at de setter av overskytende inntekter på fond til senere innkjøp av løypemaskin er det greit, men det har vært litt urent trav i denne saken, sa Borkhus.

Lite penger – sterkt signal

Den oppfatningen ble ikke delt av Senterpartiets to representanter, Leif Langodden og Olov Grøtting.
  – Jeg er ikke enig med ordføreren i alt han sier nå, og jeg synes ikke 56.000 kroner er mye penger for den store jobben Turforeningen gjør for bygda og tilreisende. At de ber om bidrag i folderen sin er ikke noe nytt. Det har de gjort før, sa Langodden og mente det var snakk om et lite bidrag, men et sterkt signal.
  – Jeg blir litt provosert når det sies at de ikke kan få så mye fordi de ikke har søkt om penger andre steder. Da kunne vi brukt samme argumentasjonen i saken om støtte til Idrettslagets klubbhus. Det er ufint å si at Turforeningen har rotet. Jeg oppfatter kritikken som urettferdig og tror det har litt å gjøre med hvilke personer som sitter i ulike styrer, sa Olov Grøtting.

Prosess, ikke person

Da kom ordføreren direkte tilbake på banen.
  – Vi må ikke dra denne debatten inn på enkeltpersoner. Det vil jeg ha meg frabedt. Det er prosessen jeg etterlyser litt mer ryddighet på, sa Borkhus og fikk følge av flere.
  – Jeg vil heller ikke være med på at dette har noe med personer å gjøre. Forskjellen på 30.000 og 56.000 kroner er ikke stor, men det er et godt prinsipp at vi må måle en hver søknad opp mot den generelle økonomien, sa Live Stokstad (V).
  Varaordfører Ola Eggset (V) fulgte opp:
  – Hvis det skal være slik at en som folkevalgt politiker ikke skal kunne ytre seg litt kritisk eller stille spørsmålstegn ved det ene eller det andre, sjøl innenfor frivilligheta, da er vi på ville veier.
  – Selvfølgelig skal vi ha lov til å være kritisk, svarte Grøtting.
  – Men vi må være ryddige og behandle alle saker likt.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse