annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

TATT AV BJØRN: Denne sauen ble tatt av bjørn ved Flatsetra i 2011. Nå ønsker formannskapet ny gjennomgang av erstatningsoppgjørene de siste fem åra. Foto: Ola Flaten

Formannskapet i Alvdal ønsker en ny gjennomgang av erstatningsoppgjørene for rovdyrskader for åra 2008-2012.

Kravet kommer i en enstemmig vedtatt høringsuttalelse til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, knyttet til forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Store reduksjoner

I det enstemmige formannskapsvedtaket heter det blant annet:
  «Erstatningsoppgjørene for sau drept av rovvilt i Alvdal i årene 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 inneholder omfattende skjønnsmessige reduksjoner i erstatningsutbetalinger.
«Krokanndommen» blir stående etter at staten har bestemt seg for ikke å anke. I følge denne dommen har ikke staten adgang til «sjablongmessige» reduksjoner i erstatningene under henvisning til normaltapsårsaker, så lenge staten ikke finner konkrete bevis for andre årsaker enn rovdyr. Med henvisning til Krokandommen ber Alvdal formannskap om en ny gjennomgang av erstatningsoppgjørene for Alvdal i årene 2008 til 2012.»

Stor uro

Utkastet til ny forskrift kommer som resultat av arbeidet til et ekspertutvalg nedsatt av Miljøverndepartementet i november 2010, som skulle vurdere endringen i erstatningsordningen for husdyr.
  Det har de siste åra vært stor uro rundt erstatningsordningene for sau som er skadet eller drept av rovvilt, og i 2008 gikk sauebonden Ola Krokann fra Oppdal til søksmål mot staten for reduksjoner i sitt erstatningsoppgjør. Krokann hadde fått store reduksjoner i sitt erstatningsoppgjør for dette året på grunn av at det ikke var dokumentert kadaver drept av rovvilt fra egen besetning. Men det var dokumentert at jerv fantes i beiteområdet.
  I tingretten fikk Oppdalsbonden medhold. Retten mente staten har lagt for stor vekt på kravet til dokumenterte kadaver, og at staten ikke har adgang til å forklare store tap med en generell henvisning til normaltapsårsaker, så lenge de  ikke finner konkrete bevis for andre årsaker enn rovdyr.
  Saken ble anket til lagmannsretten, som i november i fjor opprettholdt dommen. Staten anket ikke videre. Dommen blir dermed stående og forventes å få stor prinsipiell betydning.

Viktig sak

– Dette er en viktig sak, sa Olov Grøtting (Sp) i torsdagens formannskapsmøte.
  – Det er ikke bra at det knipes inn på erstatningene år for år. Dette gjøres godt skjult, litt etter litt og i løpet av noen år er erstatningene blitt atskillig mindre, påpekte Grøtting og støttet rådmannens innstilling.
  – Landbruk og utmarksbeite er viktig for Alvdal, understreket hun.
  Det var det bred enighet om i formannskapet.
  – Innstillingen i saken er god, og det er viktig at Krokanndommen holdes fram, sa Live Stokstad (V).
  Arne Dagfinn Øynes Krf mente dommen var bra og poengterte at det ikke bare er bonden som har plikter.
  – Staten må synliggjøre at det er grunnlag for avkorting i erstatningene, ikke bare sjablongjustere dem ned, påpekte han.
  Arbeiderpartiet på Tynset ønsket ikke å ha med kravet om gjennomgang av tidligere erstatningsoppgjør i Tynset kommunes høringsuttalelse.
  – Alvdal arbeiderparti er ikke av samme oppfatning som Tynset Ap. Vi synes tvert i mot at det siste avsnittet med krav om en ny gjennomgang er det viktigste, sa Mari Kveberg.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse