annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STØTTET TRAFIKKSKOLE: Leif Langodden (Sp) skrøt og mente Neslunds etablering av trafikkskole i Alvdal er veldig bra for bygda. Foto: Ivar Thoresen

Tre ulike Alvdalsbedrifter ble torsdag heiet på av formannskapet og fikk sine søknader om økonomisk støtte til ulike utviklingstiltak innvilget.

Mange gode formål ble tilgodesett med kjærkommen økonomisk støtte av et samstemt og offensivt formannskap i løpet av formiddagstimene torsdag.
  Først fikk Alvdal idrettslag og Alvdal turforening helt eller delvis innvilget sine ønsker. Så kom turen til tre ulike bedrifter, med helt forskjellige prosjekter de søkte om kommunal drahjelp til.

• Butikken Nytt, Blått & Gammelt får 42.750,- kroner i økonomisk støtte til utvikling og markedsføring av nettbutikk. Beløpet tilsvarer 75% av fremsatt kapitalbehov og belastes kraftfondet. Formannskapet presiserte at tilskuddet forutsetter at den fysiske butikken fortsatt drives i Alvdal.
  – Det er prosjekter som dette kraftfondet skal brukes til. Det er næringsformål og det er en kvinnearbeidsplass. Det er positivt, sa Venstres Live Stokstad.

• Neslund trafikkskole får inntil 61.000 kroner i økonomisk støtte til dekning av utgifter knyttet til kurs, kompetanseheving, opprettelse av hjemmesider og markedsføring i forbindelse med etableringen av trafikkskole. Tilskuddet utgjør 50% av dokumenterte utgifter.
  – Det er veldig positivt at noen vil etablere trafikkskole i Alvdal. Vi har blant annet Storsteigen, og der er det mange som kjører opp for traktor. Nå får vi et tilbud om førerkort for bil også. Det betyr mye at dette settes i gang av en som kjenner bransjen, og jeg har tro på at dette er noe for framtida. Definitivt en positiv tilveskst i Alvdal, sa Leif Langodden (Sp).

• Sollidesign, ved Karianne Sollid, får inntil 40.000 kroner i økonomisk støtte til markedsføring og salgsutstilling. Tilskuddet utgjør 67% av dokumenterte utgifter.
  – Dette er spennende og interessant. Vi ser det vokser fram virksomheter vi for få år siden ikke en gang visste kunne komme. Det blir artig å se om det kommer flere, og det er interessant at folk vil satse på det som etter mitt skjønn er ganske utfordrende områder, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  – Det er kanskje en digresjon, men det kan virke som om kvinnovasjonsnettverket bærer noen frukter. Det er bra slike satsinger ser ut til å gi resultater, sa Mari Kveberg (Ap).

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse