annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STEIMOSLETTA: Alvdal Frp, ved kommunestyrerepresentant Inge Rune Wahlstrøm, spør i en interpellasjon spørsmål om Steimosletta. Foto: Ivar Thoresen

 

Alvdal Frp spør i en interpellasjon til kommunestyret torsdag om Steimoslettas framtid. Samtidig har Senterpartiet en annen interpellasjon angående kommunesammenslåing.

Alvdal Frp viser til avisoppslag rundt Alvdal Eiendoms 10-års leieavtale med Statens vegvesen, som vil bruke ni mål til døgnhvileplass for tungtransport, med tilhørende sanitærbygg.

Ingen arbeidsplasser

– På hvilken måte synes ordføreren at det er positivt at 20 tungtransportkjøretøy skal ”erobre” Steimosletta med sin plassering?, spør Fremskrittspartiet, og videre:?  – Er det positivt at denne etableringen ikke skaper noen arbeidsplasser?
  Alvdal Frp spør også ordføreren ”hvor seriøst det er med å få til andre nyetableringer på Steimosletta i nær fremtid?”

Kommunesammenslåing

Alvdal Senterparti ved Olov Grøtting ønsker at den jobben som gjøres regionalt for å møte kravet om kommunesammenslåing skal være politisk forankret i kommunene.
  – Med dagens blåblå regjering er temaet kommunesammenslåing blitt høyaktuelt, og den nye kommunalministeren som har fått ansvaret for et såkalt ”superdepartement” har helt klart store ambisjoner i forhold til å endre kommunestrukturen i Norge, skriver Grøtting i interpellasjonen til torsdagens kommunestyremøte.
  – Ut fra de signaler og vedtak som er gjort i regjeringspartiene er det stor grunn til å tro at vi i løpet av få år får kommunesammenslåinger enten den enkelte kommune vil det eller ikke, heter det videre.
  Alvdal Senterparti ønsker ikke en kommunereform tredd ned over kommunene, og støtter regionsrådslederen i at det er viktig å være i forkant i denne saken, samtidig som de etterlyser en politisk debatt rundt arbeidet som er i gang i Fjellregionen i regi av Regionrådet.
  Sp ber derfor ordføreren orientere kommunestyret om det arbeidet som er planlagt fra Regionrådets side, samtidig som de ber Regionrådet behandle saken på nytt slik at kommunene rekker å diskutere saken før vedtak om igangsetting gjøres.

OlovInterp
BLÅBLÅ FRYKT: Olov Grøtting og Alvdal Senterparti spør ordføreren om den regionale strategien mot kravene om kommunesammenslåing som de forventer vil komme fra den blåblå regjeringen. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts