annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FIKK STØTTE: Kommunestyrets flertall gikk for 700.000 kroner i støtte til Alvdal idrettslag i forbindelse med planene om utvidelse av klubbhuset på Steimoegga. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal idrettslag får 700.000 kroner i tilskudd fra Alvdal kommune til den planlagte utbyggingen av klubbhuset på Steimoegga. Det bestemte flertallet i kommunestyret torsdag kveld.

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) foreslo først å utsette saken i påvente av lokalisering av ny barneskole og flerbrukshall for å så på muligheter for å se klubbhusutbyggingen i sammenheng med skole og flerbrukshall om det blir bestemt plassert på Steimoegga.
  Forslaget fikk kun Frps ene stemme, så deretter handlet saken egentlig om hvor stor støtte Alvdal IL burde få til planene – 700.000 kroner som rådmannens innstilling og flertallsvedtaket i formannskapet innstilte på, eller 450.000 kroner, som var Venstres forslag.

Trenger bedre lokaler

For det var ingen uenighet om at Alvdal IL fortjener støtte til prosjektet, og i avstemningen ble det 13-4 i favør formannskapets vedtak om 700.000 kroner i støtte. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet utgjorde flertallet, mens Venstres tre representanter sammen med Kristelig Folkepartis ene gikk for et tilskudd på 450.000 kroner.
  – Utendørsidretten på Steimoegga trenger bedre fasiliteter uansett, uavhengig av flerbrukshall,  mente Mona Murud (Sp) og vektla den formidable jobben Alvdal idrettslag står for i lokalmiljøet med flere enn 1000 aktiviteter i løpet av et år.
  – Anlegget er bra, men klubbhuset står ikke lenger i stil til aktiviteten. Når en ser på alle dugnadstimene som legges ned, så fortjener Idrettslaget å få realisert disse planene. Det trengs, og det er litt mer inspirerende å jobbe dugnad om lokalene er bedre, påpekte hun.

Totaløkonomi

– Det er ingen tvil om at det å bevilge penger inn i frivillig sektor gir veldig mye tilbake til fellesskapet, og jeg har ingen problemer med å slutte meg til Mona Muruds betraktninger, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Alvdal idrettslag står for enormt mye aktivitet og er i en særstilling ved at de eier og drifter alle sine anlegg sjøl. Det er ikke mange som gjør det, fortsatte han før han begrunnet Venstres ønske om å redusere støtten til 450.000 kroner med kommende planer om store kommunale investeringer i ny barneskole og flerbrukshall.
  – Vi må se på kommunens totaløkonomi, sa Eggset.

Folkehelse

Arbeiderpartiet støttet flertallsvedtaket fra formannskapet og Vigdis Vestby trakk fram folkehelse som et viktig argument.
  – Behovet for en utvidelse er der, og et stort og aktivt idrettslag er en god grunnstein for en god folkehelse. Den innsatsen Alvdal IL gjør blant barn og unge er kjempeviktig, og jeg tror engasjerte unger også vil ha et mer aktivt liv som voksen, sa Vestby.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse