annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STYRKE SENTRUM: Ordfører Svein Borkhus ønsker ny debatt om hvordan utnytte det definerte sentrumsområdet i Alvdal – fra Grindegga til Steimosletta - til beste for et sterkt sentrum, innbyggerne og næringsliv. Foto: Ivar Thoresen

Som svar på Frps interpellasjon om Steimosletta i torsdagens kommunestyremøte, varslet ordfører Svein Borkhus at han ønsker en ny prosess og diskusjon rundt hvordan Alvdal sentrum – fra Grindegga til Steimosletta – kan styrkes. Samtidig etterlyste flere fortgang i prosessen med å få ansatt en næringskonsulent.

– På hvilken måte synes ordføreren at det er positivt at 20 tungtransportkjøretøy skal ”erobre” Steimosletta med sin plassering?, spurte Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant Inge Rune Wahlstrøm i interpellasjonen og henviste til avisoppslag rundt Alvdal Eiendoms 10-års leieavtale med Statens vegvesen, som vil bruke ni mål til døgnhvileplass for tungtransport, med tilhørende sanitærbygg.
  – Er det positivt at denne etableringen ikke skaper noen arbeidsplasser? Og hvor seriøst det er med å få til andre nyetableringer på Steimosletta i nær fremtid? spurte Wahlstrøm.

Møysommelig arbeid

– Så lenge et tiltak holder seg innenfor det som er formålet i reguleringsplanen, så ser ikke ordføreren at en grunneier kan nektes en slik etablering. Dette er grunneiers valg. Det er ingen ting i veien for et en da senere kan etablere virksomheter som kan gi bygda flere arbeidsplasser, svarte ordføreren før han fortsatte:
  – Å få til nyetableringer på Steimosletta er et møysommelig arbeid, og det kan det være flere årsaker til. Ordføreren har forståelse for den utålmodighet som er, og er sjøl utålmodig. Formannskapet er holdt orientert, og vil bli orientert på nytt i sitt neste møte. Kommunestyret og andre må vise respekt for at de det gjelder ikke ønsker offentlighet rundt slike prosesser, men ordfører kan bekrefte at det jobbes med avklaringer i forhold til fire-fem forskjellige aktører som viser interesse og har idéer om virksomhet.

Styrke større sentrum

Borkhus viste videre til at kommunestyret i forrige periode vedtok ny kommunedelplan for Alvdal tettsted. I planen ble Alvdal sentrum definert fra Grindegga til Steimosletta.
  – Ordføreren varsler hermed at han ønsker en ny prosess og diskusjon om hvordan Alvdal skal utnytte dette til beste for et sterkt sentrum, innbyggerne og næringsliv.

One-man show

– Steimosletta stått tom i mange år, og det virker på meg som det bare er ordføreren som jobber med saken for å få etableringer. Burde det ikke vært ei arbeidsgruppa der flere jobba med det og ikke bare et one-man show fra ordføreren, repliserte Wahlstrøm.
  – Det er ikke bare ordføreren som jobber med dette, men det skal erkjennes at alvdal kommune har hatt lite ressurser til å drive slikt arbeid. Derfor har Vingelen Utvikling til tider vært hyret inn for å bistå, svarte Borkhus.

Næringskonsulent

Senterpartiets Leif Langodden fulgte opp med å gjenta viktigheten av at kommunen får ansatt en egen næringskonsulent, slik Sp foreslå i budsjettbehandlingen i desember 2012, og som skulle utredes tidlig i 2013.
  – Det er så viktig å ha en person som jobber med dette og holder tak i det daglig, sa Langodden.
  Innspillet ble forsterket av partifelle Olov Grøtting, som viste til Rendalen som et eksempel på hvor positiv effekt en slik stilling kan ha.
  – Vi trenger en næringsansvarlig, og det er tragisk at deler av Steimosletta blir en parkeringsplass. Vi må jobbe med reguleringsplanen så vi kan åpne for etablering av bærekraftige virksomheter på Steimosletta, sa Ole Arne Sandli (Ap).
  Per Hvamstad (Sp) så litt annerledes på det.
  – Det er positivt at det skjer noe. Nå blir det hotelldrift ved Steien Hotel, det skjer ting ved stasjonen, og det kommer en etablering på Steimosletta. Vi må være begeistret over det og ha en positiv innstilling. Jeg har ikke lyst til å høre flere ganger at det var motstand mot reguleringsplaner og vedtak, sa Hvamstad og manet folk til å se framover, ikke bakover.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse