annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 OMVISNING: Enheltsleder PRO, Gunveig Eide, tok med kommunestyret på omvisning på Solsida og var stolt over det hun kunne vise fram, her fra kjøkkenet. Foto: Ivar Thoresen

Det er ikke lenge siden Solsida hadde store problemer med å fylle opp ledige sjukepleierstillinger med kvalifiserte personer. I løpet av de siste fire åra har bildet endret seg – og nå er alle sjukepleierpostene fylt opp med utdannede sjukepleiere, med unntak for litt i helgene.

Torsdagens kommunestyremøte var lagt til Solsida – og inkluderte en omvisning på institusjonen og en orientering om driften innen pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) i Alvdal kommune.
  – Vi har vedtatt et budsjett som innebærer driftsmessige endringer for PRO og Solsida. Solsida er viktig for Alvdal kommune og derfor passer det godt med en orientering her, sa rådmann Erling Straalberg innledningsvis.
  – En ting er driftsnivået er, men det skjer mye innen hele sektoren. Det gjelder å finne balansen mellom omsorgstrinnene og sammenhengen med som skjer i samfunnet rundt oss, blant annet gjennom samhandlingsreformen.

Høy kompleksitet og kompetanse

– På Solsida utøves det sjukepleiefaglige oppgaver med svært høy kompleksitet og kompetansebehov. Vi gjør mye her som andre sender beboerne til sjukehus for å få gjort, sa enhetsleder PRO, Gunveig Eide, da hun orienterte kommunestyret om status og den gledelige utviklingen når det gjelder å få kvalifiserte ansatte i de ulike stillingene.
  Hun innledet med å snakke litt om de trendene og utviklingstrekkene når det gjelder pleie, rehabilitering og omsorg nasjonalt.
  – Alle kommuner legger ned sjukehjemsplasser og bygger opp bemannede omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Vi har også begynt litt, forklarte Eide.
  For to år siden hadde Alvdal kommune 36 sjukehjemsplasser på Solsida. Nå er det 33, inkludert to korttids rehabiliteringsplasser.
  – En beskjeden endring, men utviklingen med fokus på korttids rehabilitering er riktig, fortsatte Eide og påpekte at Samhandlingsreformen og den nasjonale måten å drive pleie omsorg på fremover vil gå ut på å rehabilitere og aktivisere beboerne slik at så mange som mulig kan komme hjem igjen og bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten, dagtilbud, familie og frivillige hjelpere.

Mangler noen trinn

– Vi mangler noen trinn i omsorgstrappa vår og det bærer vi preg av både i hjemmetjenesten og på Solisda. Vi mangler bemannede omsorgsboliger, sa Eide.   
  – Det som da er forunderlig, og som jeg er stolt av, er at vi bruker mindre penger på hver sjukehjemsplass i Alvdal sammenlignet med nabokommuner og sammenlignbare kommuner. Vi har en kostnad på 689.000 kroner pr. sjukehjemsplass. På landsbasis er summen 891.000 kroner og Tynset bruker mye mer penger i brutto driftsutgifter enn oss.
  – 80% av budsjettet vårt går til lønn. Det er personalet som koster. Vi har mindre bemanning enn andre kommuner, særlig på skjermet avdeling. Men det betyr ikke at vi har en dårlig tjeneste enn andre, supplerte avdelingsleder Liv Margrethe Sølna ved Solsida.

Demens-økning  

Sølna og Eide kunne videre fortelle om en kraftig økning av beboere med demens.
  I 2007 var det 12-13 plasser på skjermet avdeling, resten på langtids pleie.
  – I dag er det bildet snudd omtrent på hodet. Nå har 80% av de som er her en eller annen grad av demens, sa Eide.
  Hun fortalte også at beleggsprosenten ved institusjonen varierer, og at det er en stor utfordring blant annet i budsjettarbeidet.
  – Det går ikke an å planlegge det uforutsigbare, understreket Gunveig Eide og kunne vise til belegg på helt opp 111%, og 105 og 106 prosent i 2010 og 2011, mens det i 2013 var på 96 prosent.
  – Det sier noe om hvor vanskelig budsjettering er. Hvor sjuke de vil være og hvor mye hjelp de vil trenge er vanskelig å planlegge.

Kjempestolt

Enhetslederen trakk også fram igjen det faktum at Alvdal er en av de kommunene som har tatt i mot størst andel av utskrivningsklare pasienter fra sjukehus. I fjor betalte kommunen bare for sju ekstra liggedøgn på sjukehus, noe som er ekstremt lavt.
  – Dette klarer vi fordi hjemmetjenesten og de ansatte ved Solsida strekker seg langt og synes det er artig å få det til.
  – Jeg er kjempestolt, sa Gunveig Eide.

Sjukefravær

Samtidig skjøv hun ikke utfordringene under teppet.
  – Det er få yrker som krever mer robuste folk enn pleie og omsorg, og vi har tøffe folk. Men en av de store bekymringene nå er at vi hadde et høyere sjukefravær i 2013 enn åra før. Vi prøver å finnet ut hvorfor, jobber kontinuerlig med det og har funnet noen svar, sa Gunveig Eide.
  I 2013 var sjukefraværet på 10 prosent, mens det tidligere år har vært helt nede på fem-tallet.

solsida2
BEKKENSPYLER: Bekkenspylere til Solsida for en kostnad på drøyt 50.000 kroner har vært en gjenganger i Alvdal kommunes budsjettbehandlinger de siste åra. Nå er bekkenspylerne på plass – en investering som ifølge enhetsleder er spart inn i form av mer effektiv tidsbruk allerede etter ett år. Ordfører Svein Borkhus fikk æren av å innvie dem offisielt under kommunestyremøtet torsdag kveld. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse