annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HELSEFOKUS: – Dette er et målrettet og langsiktig arbeid som skal gi resultater når det gjelder folkehelse, sa rådmann Erling Straalberg om folkehelsekartleggingen. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret satte folkehelse i fokus da de torsdag kveld vedtok både fysioterapiplan og tok folkehelsekartlegging utarbeidet av Fagrådet innen folkehelsearbeid til etterretning.

– Dette er et målrettet og langsiktig arbeid som skal gi resultater når det gjelder folkehelse. Vi starter på riktig måte, ved å gjøre en del administrative struktureringer og får et fagråd som skal gjøre de strategiske valgene, sa rådmann Erling Straalberg i sin orientering om saken, der det med utgangspunkt i kommunens mål for folkehelsearbeid i kommunen – ”å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i Alvdal kommune2 – er definert følgende tre satsingsområder:
  • Levevaner – herunder økt fysisk aktivitet for inaktive, valg av sunt kosthold, tobakks- og rusforebyggende arbeid.
  • Fysisk miljø – ta hensyn til folkehelseperspektivet i arealplanlegging, øke kunnskapen om sammenhengen mellom sosiale helseforskjeller og fysisk miljø, redusere skader og ulykker gjennom Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell.
  • Psykososialt miljø – styrke innsatsen i nærmiljø og frivillige lag og foreninger som arenaer for helseutjevning, styrke tiltak som bidrar til økt selvhjelp, reell medvirkning og gi stemme til utsatte grupper, benytte helsestasjon og skole i forebyggende og helsefremmende arbeid.

Aktivitet for inaktive

– Fysisk aktivitet for inaktive er så viktig. Det er der vi bør jobbe, det er der vi får mest igjen for innsatsen i et folkehelseperspektiv. Nærmiljø, naboskap, helsestasjon og skoler er viktige i denne sammenhengen. Og du verden for en jobb helsestasjonen, barnehager og skoler gjør. Der er alle innom og der er det viktig å sette inn ressurser, sa Live Stokstad (V).
  – Det viktigste er ikke dokumentet, men prosessen, fulgte Olov Grøtting (Sp) opp.
  – Hverdagsaktiviteten er blitt borte og det er en utfordring i det moderne samfunnet. Vi går og sykler ikke lenger til skole eller jobb, men vi kjører på trim, fortsatte Grøtting og illustrerte det med at å gå en skolevei på tre kilometer faktisk blir tre mil med aktivitet i uka.
  – Undersøkelser viser at 20% av elevene i ungdomskolen er fysisk aktive under to timer i uka. Det er skremmende.

God plan

Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) var inne på det samme da hun kommenterte fysioterapiplanen som kommunestyre enstemmig sluttet seg til.
  – Dette er en plan som handler mye om forebygging, samhandling og folkehelse, sa Gjermundshaug og hilste den velkommen i ei tid hvor den generelle helsa i befolkningen bare blir dårligere.
  – Før var det mye fysisk aktivitet knyttet til både arbeid, forflytninger og daglige gjøremål. Nå velger vi lettvinte løsninger og livsstilen blir mer bedagelig. Dette skaper nye behov for å holde den fysiske formen ved like på andre måter, fortsatte hun.
  Det betyr også mange og nye oppgaver for fysioterapeutene og Gjermundshaug understreket betydningen av en god plan i den sammenhengen, samtidig som hun trakk fram etableringen av en frisklivssentral som svært positiv.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse