annonse
Politikk 

ØNSKER Å SE INN I FRAMTIDA: Live Stokstad og Alvdal Venstre har sendt en interpellasjon til kommunestyret, der de ønsker at det i jubileumsåret 2014 skal inviteres til tankedugnader for å se inn i framtida og hvordan vi i Alvdal og resten av regionen kan skape"Framtidsbilder". Arkivfoto: Ivar Thoresen. 

2014 er jubileumsår for mye og mangt. Grunnlovsjubileet angår alle innbyggere i landet, inkludert Alvdal. Det påkaller også ettertanke at "den lille elvedalen" har vært egen kommune i 100 år - Hvem var vi, og hvem er vi i dag? Vi vet ikke mye om hvordan "1914-alvdølene" tenkte, men historien til bygda kan man sette seg inn i. Slik innleder Live Stokstad og Alvdal Venstre sin interpellasjon til kommunestyret, hvor de løfter opp et ønske om å lage "tankedugnader" med mål om å skape framtidige bilder av Alvdal, og hvem vi skal være om 50 eller 100 år.

  - Hva som har skjedd de siste 100 åra, hvordan alvdølene "på egen kjøl" har bygd og bodd, store og små hendelser, hva som er blitt prioritert, hvilke stridstemaer som har opptatt bygda og hvilke enkelthendelser som har preget bygda sterkest opp gjennom åra. Mye av dette er dokumentert, og tankereisen og tidssprangene bakover gir perspektiv på nåtida, skriver Live Stokstad (V) videre i sin interpellasjon, og fortsetter:

- Vi i Venstre mener det også vil være meningsfullt å tenke framover sammen. Kommunen har mange og gode planer, men de strekker seg sjelden lenger fram enn 10 - 15 år. Venstres forslag er at kommunestyret bruker jubileumsåret 2014 som en anledning til å heve blikket ut over det som opptar mest på kort sikt, sjøl om også det kan oppleves som store og viktige saker. Kommunestyret kan invitere til samtaler og diskusjoner om spørsmål som «Hvem ønsker vi å være om 50 og 100 år?» «Hvordan kan vi i dag bidra til at Alvdal er et flott sted å leve i ei fjernere framtid enn kommunale planer normalt strekker seg?» Hva ønsker vi, hva vil vi, hva kan vi gjøre i dag som kan gjøre bygda og regionen enda mer attraktiv, er relevante spørsmål, sier Venstre-politikeren.

De foreslår at så vel enkeltpersoner, lag og foreninger, barnehagene og skolene, barne-/ungdomsråd, kirka, som kommunestyret sjøl  skal sette seg ned å tenke, beskrive og meddele hvordan de ser for seg bygdas framtid og sin egen rolle i framtidsbygda. - Vi mener det er særlig viktig og interessant å få "de unge" i tale. Slike prosesser vil være verdifulle i seg sjøl, og resultatet vil kunne være nyttig i kommunens planarbeid framover. Om ikke annet vil det for etterslekta ha kulturhistorisk verdi å se hvilke visjoner som fantes i et norsk bygdesamfunn anno 2014, mener Stokstad og Venstre.

- Vi ber derfor ordføreren ta initiativ til at slike "tankedugnader" arrangeres i løpet av jubileumsåret både innad i Alvdal og gjerne regionalt. Kommunen og eventuelt regionrådet bes organisere dokumentasjon av framtidsbildene og gjøre tanker og idéer tilgjengelige for alle. Deler av budsjetterte midler til jubileum 2014 mener vi kan brukes til formålet, heter det avslutningsvis i den oversendte interpellasjonen.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts