annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 JA TIL KONSESJON: Rådmannens innstilling var å avslå en søknad om konsesjon på erverv av en eiendom på Sjulhusvangen, men et enstemmig formannskap sa ja. Fra venstre Leif Langodden (Sp), Olov Grøtting (Sp), Live Stokstad (V), varaordfører Ola Eggset (V), ordfører Svein Borkhus (Ap), rådmann Erling Straalberg, Vigdis Vestby (Ap) og Arne Dagfinn Øynes (Krf). Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig formannskap gikk mot rådmannens innstilling og kom torsdag fram til et omforent forslag om å gi Ola Aaeng Næsteby, Maire Lindén og Bjørn Magne Jon Halvorsens konsesjon på erverv av en eiendom på Sjulhusvangen.

Saken ble utsatt i forrige formannskapsmøte da formannskapet mente saksutredningen den gangen var ufullstendig og at det var feil i faktaopplysninger. Saken ble derfor sendt tilbake til administrasjonen for ny utredning.
  – Det er ikke veldig mye nytt som kommer fram nå, men vi foreslår som sist at søkerne får konsesjon, sa Olov Grøtting (Sp).

Utviklingsområde

– Vi ser at administrasjonen har vurdert dette som en landbrukseiendom, og det er det for så vidt også. Samtidig har kommunestyret i forbindelse med planarbeid tidligere hatt langvarige og tunge diskusjoner rundt prioriteringer av områder for fritidsbebyggelse. Det var tverrpolitisk enighet om å være liberal på østsida av bygda og mer restriktiv på vestsida når det gjelder å åpne opp for økt fritidsbebyggelse, fortsatte Grøtting.
  – Vi er opptatt av landbruket og landbrukets kår, men i dette området er det prioritert fritidsbebyggelse, sa Grøtting og mente derfor det var viktig å si ja til konsesjonssøknaden og at den avtalte prisen på 650.000 kroner for den drøyt 100 mål store eiendommen ivaretar forsvarlig utvikling av området.

Omforent forslag

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmet to omtrent likelydende forslag til vedtak, som med støtte også fra Venstre og Krf ble sydd sammen til et omforent forslag som hele formannskapet stilte seg bak.
  Dermed får kjøperne Ola Aaeng, Maire Lindén og Bjørn Magne Jon Halvorsen konsesjon på kjøp av setervang og skogteig på Sjulhusvangen av Gunhild Plassgård, Lars Kristiansen, Liv Kristiansen, Odd Arne Kristiansen og Siri Larsen for 625.000 kroner.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse