annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ORIENTERTE: Prosjektleder Valborg Ligård orienterte torsdag kveld kommunestyret om status på prosjektarbeidet knyttet til ny felles barneskole i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag kveld som ventet å utvide mandatet til prosjektgruppa som jobber med framtidas skole i Alvdal til også å gjelde et flerbrukshus i tilknytning til den nye felles barneskolen.

Prosjektleder Valborg Ligård orienterte ved innledningen til kommunestyremøtet om status i arbeidet med delrapport 2, der vurderinger og  anbefalinger rundt lokalisering av en ny barneskole og etterbruk av dagens to barneskoler er tema.
  Dette er utvilsomt den delen av prosjektgruppas arbeid det er knyttet mest spenning til – og som det er størst engasjement rundt.

Mange vurderinger

– Vi er kommet langt på en rapport og på vurdering av lokalisering av skole ut fra det mandatet vi har hatt hittil, sa Ligård til kommunestyret.
  Med torsdagens vedtak om å utvide mandatet til også å gjelde flerbrukshus vil det bli nye vurderinger rundt lokaliseringen og Ligård understreket at det er mange hensyn å ta.
  – Vi skal blant annet gjøre samfunnsmessige vurderinger – hvordan påvirkes Alvdalssamfunnet om vi velger et sentralisert eller desentralisert alternativ?
  Videre er uteområder, læringsområder, trafikksikkerhet, infrastruktur, folkehelse, miljø og mulig sambruk blant aspektene som vurderes.
  – Alle plasseringer har sine styrker og alle har sine svakheter, sa Valborg Ligård og understreket at prosjektgruppa så langt ikke har landet og bestemt seg for ett alternativ. Det er fortsatt mange vurderinger å gjøre.
  – Blant annet ser vi en mulig konflikt med Synnøve Finden på Grindegga, og ønsker derfor å bevege oss litt lenger nord vest for jernbanen, med området Kvennbekkdalen og Steigen skole. Det ønsker vi, fordi det er viktig å tenke kompakt og sambruk, sa Ligård.

Utgangspunkt i planer

Ligård understreket at rapporten som kommer må leses med vedtatt kommuneplan i den andre hånda. Alt arbeidet prosjektgruppa gjør bygger på vedtatte kommunale planer, og tar hensyn til dem når vurderingene gjøres.
  – Vi har hatt god framdrift ut fra mandatet. Når vi nå skal ha med flerbrukshus ønsker vi noe mer tid. Men vi mener likevel vi skal ha rapporten klar slik at det blir fire ukers høring etter påske og vedtak i kommunestyret 19. juni.
  Ligård opplyste også at komiteen som har sett på gjenbruk av eksisterende barneskoler, under ledelse av Vigdis Vestby (Ap), har hatt mange bra møter og er så godt som ferdig med sin innstilling.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse