annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BARNESKOLE: Alvdal Frp foreslår at det bygges ny ungdomsskole og at Steigen skole flyttes til ungdomsskolen. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal Frp kaster et nytt forslag inn i skoledebatten og foreslår at det bygges ny ungdomsskole, at Steigen skole flyttes til dagens ungdomsskole og at Plassen skole består.

– Kan det være en god løsning å starte med å bygge ny ungdomsskole først? Da kan Steigen skole flyttes til dagens ungdomsskole og Plassen barneskole kan fortsatt benytte dagens skolebygg. Vi tror at disse to skolene da kan benyttes i 15-20 år til, skriver Inge Rune Wahlstrøm i Alvdal Frp i et brev til Alvdal kommune.

Samordning om 15-20 år

– Om 15-20 år kan vi samordne hele skolevirksomheten til samme sted, foreslås det videre.
  – Det er viktig å se på kostnadene for disse skolene og samtidig være fremtidsrettet. Det kan derfor være fornuftig å bygge den skolen som i dag blir dyrest, først. Da slipper vi enda en tyngre investering i fremtiden, skriver Wahlstrøm som begrunnelse for forslaget.

Hele grunnskolen

Brevet innledes med at Alvdal Frp, som de andre partiene i Alvdal, er opptatt av utredningen om ny skole, men Frp mener det er feil at diskusjonen og prosjektarbeidet kun dreier seg om ny barneskole og hvor denne skal lokaliseres.  Frp mener utredningsprosjektet må favne hele grunnskolen og at den pågående utredningen også må omfatte ungdomsskolen.
  – Alvdal Frp mener også det er viktig å se på en samordning for grunnskolen om hva som vil være den beste lokaliseringen i fremtiden. Vi mener at den beste lokaliseringen for en helhetlig skolevirksomhet for fremtiden vil være Steimoegga. Her er det god byggegrunn, store fritidsområder, god trafikksikkerhet og ikke minst store områder for boligutbygigging, skriver Wahlstrøm i brevet, og ber kommunen om å ta Frps forslag inn i utredningsarbeidet.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse