annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GRINDEGGA: Hensynet til Synnøve Finden og utvidelsesmuligheter gjør det mindre aktuelt å bygge ny barneskole på Grindegga. Det er likevel aktuelt å bygge flerbrukshus i tilknytning til Samfunnshuset. Her fra torsdagens befaring. Fra venstre ordfører Svein Borkhus, Live Stokstad, Ola Eggset, Grete Marie Steigen, rådmann Erling Straalberg, Per Hvamstad og Mona Murud. Foto: Ivar Thoresen

Det er mulig å bygge ny barneskole på alle de alternative plasseringene som vurderes. Det fikk kommunestyret se ved selvsyn under en befaring torsdag.

– Vi velger en mulighetsorientert tilnærming, og det er positive sider ved alle alternativene, på samme måte som det er negative sider ved alle, oppsummerte rådmann Erling Straalberg.
  Han sitter også i prosjektgruppa som i slutten av april skal levere sin rapport og komme med en anbefaling og en konklusjon på hvor de mener det er best at framtidas barneskole og flerbrukshus lokaliseres.

Rapport 29. april

Prosjektgruppa skal legge fram sin andre delrapport til formannskapet på dagtid 29. april, før rapporten blir presentert i et åpent møte på Aukrustsenteret om kvelden.
  Deretter blir det én måneds høring før hele utredningen skal behandles av formannskapet 12. juni og endelig beslutning om skoleutbyggingen fattes i kommunestyret 19. juni.

Hele runden

Kommunestyret startet sin befaring torsdag ettermiddag på Plassen skole, fortsatte til Steimoegga, før turen gikk til Steigen skole, med Kvennbekkdalen og Grindegga. Runden ble avsluttet med et besøk på Sørhusjordet.
  På alle stedene er det mer enn nok plass til ny skole.
  – Så er det mange avveininger som skal hensyntas og legges til grunn i rapporten, sa rådmannen og nevnte samfunnsutvikling og mulige energikilder som to av aspektene.
  – Det kommer mye spennende i rapporten, lovte Straalberg uten å antyde noe mer om prosjektgruppas konklusjoner.
  Men han kunne fortelle at det pågår arbeid med å utrede mulighetene for energigjenvinning av kjølevann og avløpsvann fra Synnøve Finden og bruke det som varmekilde for anleggene på Grindegga.

SkolePlassen
PLASSEN: Ved Plassen skole er tomta 12 mål innafor gjerdet og mer enn stor nok til å romme ny barneskole. Ifølge rådmannen er arkitektenes konklusjon at det mest hensiktsmessige er å rive dagens skole og bygge helt ny om dette alternativet velges. Rådmann Erling Straalberg (fra venstre) orienterte for kommunestyret, her ved ordfører Svein Borkhus, Ole Arne Sandli, Leif Langodden og Ola Eggset. Foto: Ivar Thoresen

SkoleSteimoegga
STEIMOEGGA: Alvdal midt i vælas avstemning viser at mange ivrer for Steimoegga-alternativet i utgangspunktet. Veiomlegging i en eller annen form kommer uansett, og det er plass nok. Her orienterer rådmannen kommunestyret om tankene for Steimoegga-alternativet så langt. Foto: Ivar Thoresen

SkoleSteigen
KVENNBEKKDALEN/STEIGEN SKOLE/GRINDEGGA: Hele området fra Kvennbekkdalen, med Steigen skole ned til Grindegga kan bli til et rundt 16 mål stort område på ett nivå, og ser ut til å seile opp som et spennende alternativ, da i så fall med flerbrukshus bygd i tilknytning til Samfunnshuset på Grindegga. Rådmann Straalberg forklarer mens Mona Murud, Arne Dagfinn Øynes, Kristian Hansæl og Leif Langodden følger med. Foto: Ivar Thoresen

SkoleKvennbekk
ALTERNATIV: Kvennbekkdalen og området ved Steigen skole har kommet med som et aktuelt alternativ for plassering av ny barneskole. Torsdag var kommunestyret på befaring. Foto: Ivar Thoresen

SkoleSorhusj
SØRHUSJORDET: Kan bygges med skole isolert eller både med skole og flerbrukshus. Avstanden til Grindegga – om flerbrukshuset bygges der – er akseptabel. – Krevende byggegrunn, fikk kommunestyret høre før de ruslet tilbake til møtet i kommunestyresalen.  Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse