annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MOT RESERVASJONSRETT: Ordfører Svein Borkhus kunne telle 15 stemmer for en høringsuttalelse fra kommunestyret der Alvdal kommune ikke støtter forslaget om reservasjonsrett. Videre fra venstre rådmann Erling Straalberg (delvis skjult), Vigdis Vestby, Mari Kveberg, Janne Lunaas, Ole Arne Sandli og Gerd Marie Gjermundshaug. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret vedtok torsdag kveld en høringsuttalelse der Alvdal kommune ikke støtter forslaget om reservasjonsrett for henvisning til abort for leger.

Alvdal kommune mener også eventuelle endringer av reservasjonsadgangen for helsepersonell er et nasjonalt anliggende hvor det må etableres felles og ensartede regler for hele landet.
  Forslaget ble vedtatt med 15 mot to stemmer fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

Mye engasjement

Arne Dagfinn Øynes (Krf) begrunnet sitt synspunkt med at forslaget om reservasjonsrett i praksis ikke vil svekke befolkningens helsetilbud, slik han så det.
  – Dette er et spørsmål som er egnet til å skape mye engasjement fra mange hold, naturlig nok. Vi må gå gjennom saken med det alvor den fortjener, og jeg må tillate meg å si at jeg ikke tror regjeringen vært heldig i måten de har nærmet seg spørsmålet på. Det kan synes som de i iveren etter å innfri valgløfter skynder seg med litt ufordøyde forslag, sa Venstres Stein Hoset før han la fram det forslaget flertallet i kommunestyret sluttet seg til.

Begrensninger uakseptable

Her er hele vedtaket:
  «Alvdal kommune viser til drøftingene i saksframlegget og vil ikke støtte forslaget om reservasjonsrett. Alvdal kommune vil understreke at alle pasientgrupper alltid skal ha tilgang på  relevante og likeverdige helsetilbud gjennom hele livsløpet uavhengig av tjenestebehov og bosted. Ordninger som kan begrense tilgjengelighet og likeverdighet av helsetilbud er uakseptable.
  Alvdal kommune mener eventuelle endringer av reservasjonsadgangen for helsepersonell er et nasjonalt anliggende hvor det må etableres felles og ensartede regler for hele landet. Forvaltningen av ordninger som eventuelt etableres, vil dessuten egne seg dårlig for lokal skjønnsutøvelse og må derfor forvaltes av sentrale helsemyndigheter.»


reservasjon2
LITE PROBLEM: Arne Dagfinn Øynes (Krf) mente forslaget om reservasjonsrett i praksis ikke var problematisk, men ble sammen med Frp nedstemt i kommunestyret. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse