annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ORIENTERTE OM GAIA GRØNN HELSE: John Gursli (midten) er initiativtaker og en av de hittil 15 aksjonærene i Gaia Øst Eiendom AS, som nå satser på å skape et senter med fokus på livskvalitet, helse og miljø under navnet Gaia Grønn Helse, i lokalene til tidligere Furuloftet. I mars orienterte han ordfører Svein Borkhus, rådmann Erling Straalberg  og resten av Fast utvalg for plansaker om planene og framdriften som er tenkt. Torsdag vedtok formannskapet å sette i gang konsekvensutredning som første del av en detaljplan. Foto: Ole Sylte Heggset.

Fast utvalg for plansaker vedtok torsdag enstemmig å sette i gang en konsekvensutredning som første trinn i en detaljplanlegging for Gaia Øst sine planer knyttet til utvikling rundt eiendommen Follheim.

Etter at selskapet Gaia Øst AS overtok eiendommen som huset den tidligere møbelfabrikken og -utsalget Furuloftet langs Folldalsveien, har det skjedd mye i de eksisterende lokalene. Nå er aksjonærene klare til å sette videre planer ut i livet, og både bruksendring og reguleringsplan for arealene må på plass til realiseringen av GAIA Grønn helse, et senter for livskvalitet, helse og miljø.
  Kurs- og konferansesenteret er lokalisert til de eksisterende bygningene. I tillegg ønsker de å regulere et byggeområde på nær 700 dekar for 70 boenheter -50 boliger og 20 fritidsboliger.
  Det var oppstart av denne reguleringsprosessen Fast utvalg for plansaker sa ja til torsdag.
  – Spennende og interessant, var ord som gikk igjen da saken ble debattert. Samtidig var utvalget klar på at det er en lang vei og gå og at det å si ja til en konsekvensutredning ikke fratar kommunen muligheten til å gjøre nye og grundigere vurderinger videre i prosessen.
  Rådmannen peker i saksutredningen blant annet på følgende punkter som må konsekvensutredes: Forholdet til villrein, forholdet til kalkskog og rødlistearter, forholdet til rasutsatte områder, forholdet til nasjonale forventninger til kommuneplanlegging og hensynet til regionalpolitisk planstrategi for fjellområdene mellom Hedmark og Sør-Trøndelag.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse