annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MÅ FØLGE PLANVERKET: – Administrasjonens vurdering er at det er vanskelig å dispensere for fortsatt uttak av grus hvis vi skal følge planverket og loven, sa rådmann Erling Straalberg til Fast utvalg for plansaker. Foto: Ivar Thoresen

Fast utvalg for plansaker vedtok torsdag enstemmig å stadfeste stans i uttak av masse fra et privat grustak i Kjølldalen og avslo samtidig omsøkt dispensasjon.

Saken kom på bordet som hastesak til FUP, og rådmann Erling Straalberg påpekte paradokset i saken ved at massen som er tatt ut i det siste har gått til kommunen sjøl – i forbindelse med byggingen av nye TFF-boliger.
  – Det er én ekstra grunn til å opptre ryddig, sa rådmannen og påpekte at det er kommunens planmyndighet som har beordret stopp i uttaket.

– Det foreligger ikke reguleringsplan for det grustaket det er tatt ut grus fra, og kommunedelplanen er klar på at reguleringsplan skal foreligge. Fra 1. januar 2015 må det være både en godkjent reguleringsplan, godkjent driftsplan og en konsesjon enten hos driver eller eier, sa rådmannen da han informerte Fast utvalg for plansaker under torsdagens møte.
  – I dette tilfellet dreier det seg om et uttak der vi antar det er handlet i god tro, med bakgrunn i en søknad fra 2006 der det ble konkludert med at tiltaket ikke var søknadspliktig. Men det var før den nye plan- og bygningsloven, som sammen med kommunedelplanen stiller nye krav om reguleringsplan, fortsatte Straalberg før han konkluderte:
  – Administrasjonens vurdering er at det er vanskelig å dispensere i dette tilfellet hvis vi skal følge planverket og loven. I tillegg er det naboer her som har regulert grustak og gjort det som skal til, sa han om bakgrunnen for innstillingen om å stadfeste stans i uttak av grus og avslag på dispensasjon.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse