annonse
PolitikkSØKER FRITAK: Mens sittende ordfører Svein Borkhus og varaordfører Ola Eggset begge har signalisert at de ikke ønsker å stille seg disponible på partilistene til Arbeiderpartiet og Venstre ved neste kommunevalg, har tidligere Sp-ordfører Olov Grøtting (bildet) foreløpig ikke avklart om hun stiller som ordførerkandidat i neste periode. Ny jobb i Oslo siden 24.mars gjør imidlertid at hun nå søker fritak fra sine politiske verv i formannskap og planutvalg ut inneværende periode. Foto: Ivar Thoresen.

Olov Grøtting startet 24.mars i år opp i sin nye jobb som daglig leder i Kollektivforeningen med kontoradresse Oslo. Ukependlingen til hovedstaden gjør at hun nå har sendt en e-post til ordfører Svein Borkhus der hun ber om å bli fritatt sine politiske verv i formannsskapet og fast utvalg for plansaker fram mot neste kommunevalg, mens hun akter å holde på plassen sin i kommunestyret.

Pendlertilværelsen til jobb i Oslo gjør at Olov Grøtting (Sp) nå søker fritak fra sine verv i formannskap og fast utvalg for plansaker ut denne perioden. Hun ønsker imidlertid å holde på plassen sin i kommunestyret. Dette går fram av hennes e-post til ordfører Svein Borkhus sendt først i denne perioden. 

- Siden 24.mars har jeg ukependlet til jobb i Oslo. Dette har gjort det vanskelig å å følge opp alle vervene mine som folkevalgt i Alvdal kommune. Jeg ønsker derfor å søke fritak fra alle verv unntatt kommunestyret så lenger jeg ukependler til Oslo i inneværende kommunestyreperiode, sannsynligvis ut denne perioden, skriver Olov i e-posten sin til ordføreren.

Grøttings valg om å ta jobben som daglig leder i Kollektivforeningen ble gjort kjent for rundt to måneder siden. Mens sittende ordfører Svein Borkhus (Ap) og varaordfører Ola Eggset (V) har uttrykt at de ikke ønsker gjenvalg ved neste korsvei, har Olov Grøtting foreløpig ikke klargjort om hun vil stille seg til disposjon for Senterpartiet inn mot nytt kommunevalg i 2015

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse