annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MINDRETALL: Leif Langodden (Sp) ville delvis imøtekomme søknaden om kommunal dekning av egenandel ved naturskade fra Sivildalen – Gardvika Veglag, men fikk ikke flertallet i kommunestyret med på det. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret sa torsdag med ni mot åtte stemmer nei til veglaget Sivildalen – Gardvikas søknad om kommunal dekning av egenandel ved naturskade.

Bakgrunnen var en søknad fra veglaget om kommunal dekning av egenandel for underskuddet etter de store skadene på veganlegget Sivildalen – Gardvika i forbindelse med flommen i mai 2013.
  Kommunestyret vedtok i mars i år retningslinjer for kommunal dekning av privat egenandel ved naturskader på omklassifiserte veger, og det var med henvisning til dette vedtaket flertallet i kommunestyret fulgte rådmannens innstilling og sa nei til denne søknaden.
  Veganlegget Sivildalen – Gardvika består både av en tidligere privat veg og en del som er en omklassifisert tidligere kommunal veg, og det var det som gjorde denne saken litt spesiell.
  Rådmannens vurdering gikk på at hele vegstrekningen måtte sees under ett, og at egenandelen må deles på alle medlemmene i veglaget.
  – Med i underkant av 150 medlemmer overstiger summen den egenandelen som ligger i saken fra naturskadefondet. Søknaden må ut fra dette avslås, skrev rådmannen i saksutredningen.
  Leif Langodden (Sp) var uenig i rådmannens vurdering og mente ordningen måtte gjelde kun den delen av strekningen som var omklassifisert tidligere kommunal vei.
  – Dermed legger jeg til grunn at veglaget har 23 medlemmer, ikke nær 150. Det som står igjen er ett spørsmål: Hvor stor del av naturskaden tilhører den gamle kommunale veien. Vi skal ikke erstatte egenandelen for skader på den private delen av strekningen, sa Langodden.
  Dette var ikke dokumentert fra veglagets side.
  Langoddens forslag om en dekning ut fra hans tolkning fikk åtte stemmer og falt.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse