annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GJENNOMGANG: Det må gjøres grunnleggende tiltak for å finne balanse mellom budsjett og drift innen enhet pleie, rehabilitering og omsorg, varsler rådmann Erling Straalberg. Foto: Ivar Thoresen

– Det må gjøres grunnleggende tiltak for å finne balanse mellom budsjett og drift innen enhet pleie, rehabilitering og omsorg (PRO), varslet rådmann Erling Straalberg da formannskapet torsdag behandlet årets andre budsjettjustering.

Som vanlig kunne han rapportere om god budsjettdisiplin og bra samsvar mellom budsjett og forbruk i de fleste kommunale enheter.
  Og som vanlig er utfordringene knyttet til PRO, der det også denne perioden er et merforbruk som krever 800.000 kroner i økt ramme.

Feil budsjettering

– Oppsummert er det fortsatt knyttet bekymring til manglende budsjettoppnåelse innen PRO, og da i særlig grad innen tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Noe av merforbruket, særlig på institusjon, skyldes urealistisk budsjettering på sykefravær og vikarbruk. Utover uteglemt budsjettering av sosiale kostnader på variabel lønn i TFF, ser man for denne avdelingen effekten av en sterkt økende etterspørsel etter tjenester, skriver rådmannen i saksframstillingen og påpeker at TFF nå betjener 35 brukere ut over de med fast institusjonsplass.
  – Avdelingen trenger en strukturendring. Dette begynner å bli et betydelig område, mye grenser mot psykiatri, det er mange unge som trenger hjelp, det er mye rus og sammensatte problemer som krever fokus, sa rådmannen til formannskapet, men påpekte:
  – Det er verdt å merke seg at dette ikke er enestående for Alvdal.

Egen rapport

For å få kontroll med situasjonen i PRO er det blant annet utarbeidet en utvidet Kostra-analyse. Denne rapporten vil blir grundig gjennomgått for kommunestyret 30. oktober.
  – Det videre arbeidet vil prosjektorganiseres og utføres med basis i rapporten. Blant annet handler mye om å finne den riktige balansen mellom institusjonsbasert og åpen omsorg, sa Straalberg.

Barnevern-økning

Rådmannen kunne også rapportere om et betydelig mindreforbruk innen enhet helse så langt i år, mye knyttet til ubesatte stillinger.
  Til gjengjeld er det et merforbruk på 800.000 kroner til barnevern, som hører inn under enhet helse.
  Formannskapet ga ros til enhetene for god budsjettdisiplin, men delte rådmannens bekymringer knyttet til merforbruket innen PRO, og brukte blant annet tid på å diskutere problematikken rundt deltidsstillinger, overtidsbruk og sykefravær i enheten.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse