annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TØFFE TAK: Ordfører Svein Borkhus mener 2015-budsjett for Alvdal kommune er det tøffeste han har vært med på å lande i løpet av sine 12 år som ordfører, men er sikker på at de kommer i mål denne gangen også. Foto: Ivar Thoresen

– I løpet av mine 12 år som ordfører er dette en av de tøffeste budsjettprosessene jeg har vært med på, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) da enhetslederne i Alvdal kommune torsdag presenterte sine rammer og utfordringer for formannskapet.

Ordføreren mistet ikke motet av den grunn, og fant trøst i Solan Gundersens slagord – som også kommunen har gjort til sitt:
  – Jeg sier som Solan: Det vanskelige er en bagatell, det umulige en utfordring.
  – Vi skal få det til denne gangen også. Alvdølene er kjent for å ta tak og se mulighetene, sa Borkhus.

Positive og offensive

Etter noen hektiske formiddagstimer hvor alle enhetene hadde presentert sine 2015-rammer og snakket seg varm om store og små utfordringer på kort og lang sikt og konsekvenser av tøffere prioriteringer, er det lett å gi ordføreren rett i det han sa på forhånd.
  Det er tøffe prosesser, men de får det nok til. For det var en positiv og offensiv tilnærming til den krevende situasjonen som preget formiddagen i kommunestyresalen.

Mer krevende enn før

– Det er mange og sammensatte årsaker til at utfordringsbildet er mer krevende enn før, sa rådmann Erling Straalberg.
  Kravet om ekstrem budsjettdisiplin og effektivisering av drift til det aller ytterste skyldes mer enn store investeringer i TFF-boliger, ny barneskole og flerbrukshall.
  Rådmannen pekte i tillegg på at reduksjon i skatt- og rammetilskudd fra staten, merforbruk i 2014 og en betydelig reduksjon i inntektene på konsesjonskraft er andre faktorer som påvirker den kommunale økonomien på en måte som gjør vondt.

En runde til

Etter første budsjettrunde har flere enheter gitt fra seg både ressurser og stillinger. Rammeøkningen er ikke mer enn høyst nødvendig for å sikre driften, og med et par unntak er det ikke kompensert for annet enn lønns- og prisvekst for enhetene fra 2014 til 2015.
  – Men vi må ha en runde til, sa rådmannen.
  – Slik ramma ligger nå har vi 1,6 millioner kroner å sette av til disposisjonsfond for 2015. Det er for lite. Vi må opp med det tallet før vi er i mål med budsjettet, understreket Straalberg.
  – Vi har mål om å finne penger til ny skole og flerbrukshall. Da må vi gjøre prioriteringer som smerter, og appellere litt til dugnadsånden.

Mer til PRO

Enhet pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) er en av få enheter som har fått oppjustert sine rammer for 2015. Etter tre på rad uten samsvar mellom budsjett og drift har en Kostra-analyse dykket djupt ned i enhetens virksomhet for å finne ut hvor skoen trykker.
  – Vi kan ikke forvente at PRO kan ta inn igjen merforbruket bare gjennom budsjettarbeidet for 2015. Jobbinga må fortsette så vi på sikt kan gjøre noen grep. Det må til en større organisatorisk endring og smartere måter å jobbe på, sa Erlings Straalberg.
  Enhetsleder Gunveig Eide, på sin side, takket ydmykt for utvidelsen av ramma for 2015 og var ganske sikker på det kan leveres samsvar mellom budsjett og regnskap neste år.
  – Vi kan ikke se i glasskula hvor mange brukere som kommer i 2015. Spesielt på Solsida og innen tjenesten for funksjonshemmede er det alltid usikkerhet, men vi tror vi skal få til et kvalitetssikret tilbud som bidrar til å øke livskvaliteten til de vi jobber for, sa Eide.

Næringssjef og Alvdal Vei

Etter torsdagens orientering vil formannskapet få budsjettforslaget på bordet til første behandling i sitt møte 20. november. Deretter skal det enda en runde i formannskapet 4. desember før kommunestyret skal gjøre den endelige behandlingen av kommunens 2015-budsjett 18. desember.
  Rådmannen kunne også love at politikerne får både Alvdal Vei og den mye etterspurte utredningen rundt en egen næringssjef på sakskartet under budsjettprosessen.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse