annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 PENGER Å SPARE: Det kan være god økonomi i energisparing i kommunale bygg – som kommunehuset – men formannskapet vil vite mer før de blir med i et regionalt fellesprosjekt. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet hadde flere spørsmål enn svar og valgte derfor torsdag å utsette saken om et regionalt fellesprosjekt for energisparing i kommunale bygg i påvente av mer informasjon.

Prosjektet er et treårig samarbeid mellom Folldal, Rendalen, Tolga og Alvdal kommuner, med Rendalen som vertskommune og prosjektansvarlig. Målet er å oppnå en reduksjon av energiforbruket i kommunal bygningsmasse, samt å fase ut fossilt brensel til fordel for fornybar energi.

Energisparekontrakter

– Prosjektet tenkes gjennomført ved bruk av energisparekontrakter. Dette innebærer at én energientreprenør står for planlegging og gjennomføring av flere energitiltak som en totalentreprise, og gir en kontraktfestet garanti for besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Dersom den kontraktsfestede besparelsen uteblir, er det entreprenøren som er ansvarlig og må bære kostnaden. Dersom resultatet blir mer besparelser enn det som var
forventet, deles den ekstra besparelsen mellom kommunen og entreprenør, skriver rådmannen i saksframstillingen.
  Rådmannens innstilling var at Alvdal kommune skal være med i prosjektet, forutsatt at alle fire kommunene deltar. Alvdals egenandel til prosjektledelse er beregnet til 617 500 kroner over tre år. I tillegg kommer investeringskostnader.

Penge-bekymring

Formannskapets bekymring var først og fremst knyttet til økonomi, og politikerne ønsket mer informasjon for å få litt bedre forståelse av hva prosjektet innebærer av både kostnader og inntjeningsmuligheter.
  – Vi skal ned med driftsnivået. Dette er å gå opp. Det er selvsagt fint å spare energi. Det er jeg ikke mot på noe som helst vis, men jeg tror vi i egen organisasjon er i besittelse av kompetanse som kan gjøre dette uten at vi trenger et eget prosjekt for å finne ut hva vi kan spare penger på. Jeg tror ikke skal ta oss råd til dette når vi skal bruke så mye penger på andre ting, sa Mari Kveberg (Ap).
  – Jeg ser Mari Kvebergs poeng, men for meg synes det riktig å gå videre med prosjektet om mulig. Det er spesielt viktig med tanke på å få til energiløsninger hvor vi går fra å bruke ikke-fornybar til fornybar energi, mente Live Stokstad (V).
  Uansett ble formannskapet mer og mer usikre jo mer de diskuterte – derfor landet det hele med et omforent utsettelsesforslag og ønske om mer informasjon.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse