annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 TO KANDIDATER: Både Olov Grøtting og Mona Murud har lyst på plassen som Senterpartiets ordførerkandidat i kommunevalget neste høst. Nominasjonsmøtet på nyåret avgjør hvem av dem som blir toppkandidat. Foto: Ivar Thoresen

Senterpartiet er klar til kamp for å ta tilbake ordførerstolen i Alvdal, etter fire år med Ap-styre. Før innspurten i nominasjonsprosessen ønsker både tidligere ordfører Olov Grøtting og Mona Murud å stille som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget om et snaut år.

– Vi har hatt et første listeforslag ute til medlemmene, der de er bedt om å rangere kandidatene. Et klart flertall hadde Olov Grøtting på førsteplass, så valgkomiteen går for henne som toppkandidat. Samtidig har Mona Murud meddelt oss at også hun kan tenke seg å stille som Senterpartiets ordførerkandidat, sier Per Arne Eggen i valgkomiteen i Alvdal Senterparti.
  Partiets nåværende gruppeleder i kommunestyret, Leif Langodden, har varslet at han vil gi seg med lokalpolitikken etter valget til høsten.
  Eggen har nå sendt ut ei ny liste til medlemmene med godt over 20 navn, der medlemmene blir bedt om å rangere de 20 de ønsker på lista. Så vil valgkomiteen med bakgrunn i svarene utarbeide et endelig listeforslag som legges fram for nominasjonsmøtet på nyåret.
  – Nominasjonsmøtet er suverent. Det er de som bestemmer hvordan lista blir seende ut til slutt, understreker Eggen.

Mange oppfordringer

– Jeg har lyst til å gjøre en innsats for Alvdalsbygda og føler jeg har mye å gi. Etter å ha fått veldig mange gode tilbakemeldinger, og blitt oppfordret til å stille av medlemmer har jeg lyst til å gå for førsteplassen på lista, sier Mona Murud.
  – Det passer egentlig bra nå. Restaurantdrifta i Nordihaugan er oppe og går, og jeg har hjelp til å ta den daglige drifta om jeg skulle bli valgt til ordfører. Dessuten synes jeg det er interessant og artig å drive med politikk, etter å ha følt på det indre livet i snart to perioder, først som ofte møtende varamedlem, og denne perioden som fast i både formannskap og kommunestyre. Og det er tillitvekkende når folk kommer til meg og tar opp saker de vil jeg skal ta videre, sier Murud.
  Olov Grøtting på sin side er klar for å sette jobben som daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen på hold for en ny periode som ordfører.
  – Det ligger hjertet mitt nærmere å få jobbe for Alvdal og regionen, og med 20 års politisk erfaring og mange år som heltidspolitiker, både som ordfører og på Stortinget, mener jeg å ha noe å bidra med, sier Olov Grøtting, oppmuntret av stor tillit fra Sp-medlemmene lokalt i første nominasjonsrunde.

Ekstremt viktig

– Vi har en ekstremt viktig periode foran oss. Det er sterke sentraliseringskrefter i sving, og med dagens regjering blir både primærnæringen, kommuneøkonomien og kommunestrukturen enda tøffere utfordret framover, mener Grøtting og er klar til å slåss for distriktene og Alvdals kår.
  – Men det som er aller viktigst for folk her i Alvdal er at vi får på plass ny skole og flerbrukshall. Det er den viktigste saken for Alvdalsbygda nå, og jeg er 99% sikker på at den beste løsningen er at skolen og hallen blir liggende ved siden av hverandre. Og vi skal ha en god skole, det må det ikke være tvil om, mener hun.

Næringsutvikling

Det er også Mona Murud enig i. Hun flagger i tillegg jordvern og fokus på landbruk som viktige saker for hennes del.
  – Så er næringsutvikling en hjertesak for meg. Vi er heldig stilt, med lite arbeidsledighet i Alvdal, men vi ønsker å gjøre det attraktivt for flere å komme hit, bosette seg og jobbe her. Stillstand er det samme som tilbakegang, så det er viktig å være offensiv når det gjelder næringsutvikling. Jeg har prøvd det sjøl og fått det til, og er helt sikker på at det finnes masse muligheter, men vi må hjelpe til og legge til rette, sier Murud.
 Grøtting henger seg på.
  – Jeg brenner for næringsutvikling. Kommunen skal ikke drive næring, men være fødselshjelp og dra prosesser i gang. Og Alvdal kan bli mye mer offensiv som turistkommune. Vi har et stort potensial rundt blant annet Aukrust, Tron og Vetsfjella, mener hun.

Unge og gamle

De to Sp-damene som begge vil bli partiets ordførerkandidat er enige om det er to gode, men ulike kandidater nominasjonsmøtet må velge mellom.
  – Olov har politisk tyngde, erfaringen og et stort nettverk jeg gjerne skulle hatt. Men en må begynne et sted, og vi er nok litt forskjellige kandidater. Jeg mener sjøl jeg har bred kontaktflate i bygda og beslutningen om å stille som kandidat er gjennomtenkt, en oppgave jeg går 100% for om jeg får den, sier Mona Murud.
  – Det er medlemmene som bestemmer, og jeg har sagt ja til å stille meg til disposisjon fordi jeg mener jeg kan ha noe å bidra med i den viktige perioden vi står foran, sier Olov Grøtting.
  Mange andre saker er de to kandidatene også skjønt enige om. Som viktigheten av å prioritere et godt tjenestetilbud til både unge og eldre.
  Og at Alvdal skal bestå som egen kommune.
  – Jeg ser ikke for meg en kommunesammenslåing, og vil kjempe for at Alvdal skal bestå som egen kommune, sier Mona Murud.
  – Det er liv laga for små kommuner også i framtida. Vi må bare definere måter for hvordan vi kan drive bra, og det interkommunale samarbeidet kan utvikles, men må struktureres bedre, sier Grøtting og minner om at interkommunalt samarbeid ikke er noe som gjøres bare i mindre kommuner. Faktisk er store kommuner som Asker og Bærum involvert i interkommunalt samarbeid i enda større grad enn her i regionen, ifølge Grøtting.
  – Uansett er det folket i Alvdal som må bestemme om vi skal slå oss sammen med andre kommuner eller ikke, ikke Jan Tore Sanner, understreker hun.

Samle bygda

Grøtting mener i tillegg det i lys av de eksterne utfordringene kommunen står overfor er viktig å samle bygda, at alvdølene står sammen.
  – Det har vært tradisjon for at vi har vi har vært dundrende uenige her, særlig når det gjelder plassering av ting. Vi må kunne diskutere, det må vi tåle. Samtidig er det viktig å akseptere avgjørelser og gå samlet videre. Særlig med tanke på hvordan kommuneøkonomi og kommunestruktur vil bli utfordret framover, sier hun og  kommer avslutningsvis med én sak til som hun ønsker å løfte opp.
  – I Svein Borkhus sin forrige periode kjørte vi i gang et grendeprosjekt på Strømmen. De siste åra har vi hatt fokus på Steiaprosjektet. Nå er det Plassen sin tur. De mister en viktig funksjon når skolen blir borte, og det må vi følge opp gjennom å bidra til ny aktivitet. Vi er sjølsagt avhengig av lokale ildsjeler, men det er viktig at kommunen også bidrar, mener Olov Grøtting.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse