annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MANGE PLANER: Kommunepolitikerne har mange planer å forholde seg til. – Vi bør kanskje stille oss spørsmål om hvor mange planer vi skal ha, sa rådmann Erling Straalberg da Fast utvalg for plansaker torsdag vedtok planstrategien for de kommende åra. Foto: Ivar Thoresen

Den kommunale planstrategien – planen for alle kommunens planer – viser at nesten 20 større eller mindre planer skal behandles og vedtas de neste fire-fem åra.

– Vi bør kanskje stille oss spørsmål om hvor mange planer vi skal ha, sa rådmann Erling Straalberg i sin orientering om planstrategien da den ble behandlet i Fast utvalg for plansaker torsdag.
 Samtidig var både rådmannen og planutvalget klare på betydningen av å ha gode planer.
  – Det er viktig å prioritere planer og arbeid som kan bidra til økt aktivitet og
bosetting. Videre må en prioritere planarbeid som gjør oss i stand til å tilpasse kommunens tjenester til etterspørsel og behov, skrev rådmannen i saksutredningen.

Viktig og styrende

  – Gjeldende kommuneplan, samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 2008. Delplan for Alvdal tettsted er vedtatt i 2011. Etter rådmannens vurdering er spesielt samfunnsdelen med visjoner, mål og satsningsområder som er moden for revisjon. I forslaget til planstrategi er denne satt opp til revisjon etter 2015.
  Både Arne Dagfinn Øynes (Krf) og Leif Langodden (Sp) påpekte viktigheten av å få gjennomgangen av den kommunale planstrategien tidlig i kommunestyreperioden – slik plan- og bygningsloven sier – og ikke helt på slutten av en periode, som nå.
   – Da vil det nye kommunestyret få se hvor viktig og styrende planene er, sa Øynes.
   – Denne planstrategien vil være et godt grunnlag for det neste kommunestyret, mente ordfører Svein Borkhus (Ap).

Her er planene

Den vedtatte planstrategien skal nå ut på høring før den skal endelig vedtas av kommunestyret.
  Her er de prioriterte planoppgavene for perioden 2014-2017:
Sektorplaner
Helse og omsorg:
• Kommunedelplan for helse og omsorg
• Demensplan
• Plan for samarbeid med frivillige
Næring, landbruk og teknisk:
• Levende landbruk – felles landbruksprosjekt i Alvdal og Tynset
• Næringsplan
• Boligstrategi
Barn, unge, opplæring, kultur og miljø:
• Kommunedelplan for kulturmiljøer og kulturminner
• Oppvekstplan
Arealplaner
Kommunedelplaner:
• Kommunedelplan for Savalen
• Kommunedelplan for folkehelse
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet (trafikksikkerhetsplan)
• Kommunedelplan for klima og energi
Reguleringsplaner:
• Reguleringsplan for Steia med omkringliggende areal
• Reguleringsplan for Plassen Industriområde
Videre er det igangsatt følgende private planer som ventes inn til kommunal behandling:
• Gang- og sykkelvei Steimokrysset – Gjelten Bru
• Storsteigen videregående skole
• Follheim kurs- og konferansesenter, boligområde
• Øyen – Kjøllhaug grustak.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse