annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 PROVOSERT: Leif Langodden er provosert over forslaget om å fjerne boplikten og konsesjonsloven og fikk kommeunestyret med på å sterkt frarå det i sin høringsuttalelse. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret i Alvdal vedtok torsdag en høringsuttalelse hvor de sterkt frarår Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Fremskrittspartiets Inge Rune Wahlstrøm foreslo at kommunen skulle støtte forslaget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten, med den begrunnelse at den fører til unødvendig byråkrati og saksbehandling i kommunene. Dette forslaget fikk bare hans egen stemme.
  Resten av kommunestyret fulgte langt på vei Senterpartiets Leif Langodden, som gjentok bekymringen han uttrykte da saken ble behandlet i formannskapet.
  Forslaget vil føre til at all offentlig kontroll med kjøp og salg av landbrukseiendommer og matjord blir fjernet og at alle regler om boplikt blir opphevet.
  Regjeringen skriver om forslaget at: «Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private eiendomsretten.»

Ta Norge i bruk

– Regjeringen viser med dette at de har mer tro på frie markedskrefter enn lokalt sjølstyre, sa Langodden og var skråsikker på at vi er tjent med å ha en konsesjonslov.
  – Det handler om å ta hele Norge i bruk, og fri omsetning som forslaget legger opp til, vil føre til spekulasjoner. Eiendommer vil bli kjøpt som fritidseiendommer og for å skaffe jakt- og fiskerettigheter, ikke til matproduksjon. Dette vil tappe næringa for kapital, ikke tilføre den kapital, slik det står i forslaget, sa Langodden.

Distriktsuvennlig

Også Arbeiderpartiets Mari Kveberg var tydelig i sin motstand mot forslaget om å fjerne konsesjonsloven.
  – Det kan ikke være sånn at eneste gangen bøndene tjener penger er når de selger eiendommen og trekker seg ut, sa hun.
  – Det forbauser meg at folk som bor i distriktet ikke ser at regjeringens forslag er distriktsuvennlig. Dette vil resultere i fraflytting og er elendig distriktspolitikk, supplerte Johnny Hagen (Ap).
  – Det er mange eiendommer som ikke drives, men jeg tror ikke det å oppheve konsesjonsloven er løsningen. Det er heller verdt å se på odelsloven, mente Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  – Konsesjonsloven er et tveegget sverd. Det er på sin plass at den revideres, men jeg er enig med Langodden i at den ikke kan oppheves. Samtidig tror jeg Øynes har rett i det han sier om odelsloven, sa Mali Hauen (V).

Sysselsetting og bosetting

Kommunestyret begrunner hvorfor de sterkt frarår å fjerne konsesjonsloven og boplikten med følgende punkter:
  • Landbruksnæringa betyr svært mye for sysselsetting og bosettingen i Alvdal og Nord-Østerdal.
• Fjerning av boplikt vil føre til at eiere av landbrukseiendommer i mindre grad kommer til å bo i bygdene. Dette vil svekke både landbruksnæringa og skatteinntektene til kommunene.
• Fjerning av konsesjonsloven vil føre til en priskonkurranse, som er vanskelig å vinne for de som vil drive gard.
• Forslaget vil svekke rekrutteringen til landbruket.
• Forslaget vil svekke jordvernet
• Lokalt eierskap til landbrukseiendommer kan bli borte. Dette vil svekke hele
lokalsamfunn.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse