annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ENSTEMMIG: Olov Grøttings forslag om å tidsbegrense FIAS sin enerett på septiktømming og behandling av kommunalt slam ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyrepolitikerne i Alvdal er skeptiske til å gi FIAS enerett på septiktømming og behandling av slam for all framtid, og valgte i sitt vedtak torsdag å tidsbegrense avtalen.

Etter at et forslag fra Venstre Sigmund Kveberg Paaske om å konkuranseutsette hele jobben nå, falt med 4 mot 13 stemmer, samlet et enstemmig kommunestyre seg om forslaget fra Olov Grøtting (Sp).
  Grøtting foreslo at FIAS gis enerett på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker, og behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg i fire år. Hun foreslo i tillegg et nytt punkt om at avtalen skal evalueres etter tre år.
  – Jeg støtter Grøttings forslag. Dette er en ren teknisk tjeneste som burde ligge godt til rette for konkurranseutsetting eller –eksponering, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf) og fikk følge av Johnny Hagen (Ap):
  – Jeg liker personlig ikke ordet enerett når det gjelder tjenesteyting. Det blir feil, enten det handler om et kommunalt eid selskap eller ikke.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse