annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SKEPTISK: Live Stokstad og Venstre var skeptisk til det interkommunale energispareprosjektet, men forslaget om en lokal løsning ble nedstemt med knappest mulig margin. Foto: Ivar Thoresen

Med knappest mulig margin – 9 mot 8 stemmer – vedtok kommunestyret torsdag deltakelse i det interkommunale prosjektet «Energisparing i kommunale bygg», sammen med Folldal, Rendalen og Tolga.

Akkurat som i formannskapet, var politikerne i kommunestyret delt omtrent på midten i synet på om dette var et lurt prosjekt å være med på eller ikke.

I egen regi

Venstres Live Stokstad gjentok forslaget fra formannskapet om å løse utfordringen gjennom en 20% stillingsressurs i egne rekker – finansiert med midler fra klimafondet, og på den måten frigjøre en prosjektkostnad på 295.000 kroner i 2015, som kunne tillegges disposisjonsfondet.
  – Jeg har hørt at vi ikke har den kompetansen som skal til. Det synes jeg er et dårlig argument. Har vi ikke kompetansen, må vi skaffe oss den, mente Stokstad og snakket varmt for nærhet til avgjørelser rundt klimatiltak og energisparing.
  Venstre fikk støtte fra store deler av Senterpartiet, men ble likevel i mindretall til slutt.  
  – Vi er for energisparing. La det ikke være tvil om det. Men vi har ikke lyst til å dra i gang et nytt prosjekt i den fasen vi er i nå. Dette er uansett noe vi må ha fokus på konstant, og det er tiltak vi kan gjøre uten at noen konsulenter skal fortelle oss det, sa Mona Murud (Sp).

Henger etter

– Jeg var en av de største skeptikerne, men nå er jeg snart den eneste som er udelt positiv til dette, sa Mari Kveberg (Ap).
  – Jeg har lest litt om det og skjønner at vi henger skikkelig etter på det med energisparekontrakter. Det er på tide at temaet kommer opp, her kan det være mye å spare for vår del, sa Kveberg videre.
  Verken hun eller partifelle Johnny Hagen hadde særlig tro på at det var mulig å få ønsket kompetanse på plass innafor ei ramme på en 20% stilling, selv om det var snakk om en omprioriteringen innenfor allerede eksisterende bemanning.
  – Jeg tror dette er en sikker vei til en bedre energiutnyttelse for kommunen, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).

Tre års prosjekt

Prosjektet går over tre år og har en kostnad for kommunen på totalt 617 500 kroner for årene 2015, 2016 og 2017. Beløpet er kommunens egenandel til prosjektledelse.
  Prosjektets første fase legger opp til energispareanalyser i de samarbeidende kommunene i løpet av 2015. Det betyr også at kostnadene blir høyest det første året.
  I de neste åra skal det inngås Energisparekontrakter, som slik rådmannen har forklart det, i korthet går ut på at det inngås kontrakt med en energientreprenør som foreslår og gjennomfører sparetiltak. Entreprenøren står for investering, men skal ha sin årlige inntjening i tråd med det kommunen sparer i energikostnader.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse