annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 KOMMUNAL VEI: Thorsheimvegen er en av sentrumsveiene som foreslås beholdt som kommunal vei. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret vedtok med 16 mot 1 stemmer torsdag å slutte seg til vurderingene rundt privatisering av veier i sentrum – med unntak for noen veier, blant annet av hensyn til kommunens ledningsnett.

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) stemte mot fordi han mente at ordningen for å være rettferdig måtte gjelde alle veiene, eller ingen.
  Flere av kommunestyrerepresentantene var tilbøyelig til å være enig med Wahlstrøm i den vurderingen, men pekte på at dette i alle tilfeller bare var et prinsippvedtak som skal ligge til grunn når saken om privatisering av sentrumsveiene kommer på kommunestyrets bord i januar.

Ansvar og råderett

– Kommunalteknikk ønsker å ha hånd om de mest sentrumsnære veiene på bakgrunn av kommunens ledningsnett. Det svært viktig at kommunen beholder ansvaret og råderett for veier som har større belastninger mot kommunalt ledningsnett, og at kvaliteten for vedlikehold/opprusting opprettholdes med god standard. Dette vil også generere økt levetid på kommunalt ledningsnett, skrev enhetsleder Ola Sørhus i kommunalteknikk i vurderingen av saken.

Fire veier unntas

Kommunalteknikk konkluderer med å foreslå fire veier unntatt fra privatiseringen.
  Disse er Sjulhusvegen, Thorsheimvegen fram til Randmælsvegen, Prestgårdsjela og Skulbakken.
  Når det gjelder bakgrunnen for å beholde Sjulhusvegen som kommunal, skriver kommunalteknikk i sin vurdering:
  – Veien vil få stor belastning under skoleutbyggingen, og bør rustes opp i sammenheng med skoleutbyggingen. Etter endt opprusting vil det da være vei som tåler belasting av tungtrafikk fra Mu?llergata og ut Sjulhusvegen.
  Når det gjelder Pretsgårdsjela og Skulbakken pekes det på at kommunen har viktige ledningsfremføringer i området, samt at det i framtida planlegges ny hovedvannledning her, for å få omkjøringsmulighet på vannledningen utenom sentrum.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse