annonse
Politikk
DISPENSASJON: Kommunestyret vedtok torsdag dispensasjon fra reguleringsplanen slik at Jonstad er regulert til formål «bensinstasjon/forretning/reiseliv/service», som resten av Steimosletta. Foto: Ivar Thoresen
DISPENSASJON: Kommunestyret vedtok torsdag dispensasjon fra reguleringsplanen slik at Jonstad er regulert til formål «bensinstasjon/forretning/reiseliv/service», som resten av Steimosletta. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Kommunestyret vedtok torsdag dispensasjon fra reguleringsplan for området Jonstad Auto. Kommunestyret vedtok også å forskuttere distriktsandelen for oppgradering eksisterende flomverk mot Folla og Glomma på Steimosletta.

Vedtaket om dispensasjonen fra reguleringsplanen for Jonstad fra formål «Bensinstasjon» til formål «bensinstasjon/forretning/reiseliv/service», var enstemmig.

Likt resten av området

I kommunestyrets vedtak heter det:
  «Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen vil gi en klar overvekt av fordeler gjennom at eiendommen kan driftes i tråd med overordnet plan, uten å ha negative konsekvenser for omgivelsene eller miljøet. Bygningen vil få bestemmelser lik tilgrensende areal. Detaljvarehandel tillates ikke.»
  – Dispensasjon vil gi en klar fordel for dem som vil erverve eiendommen i forhold til sin drift. Det er viktig for kommunen å legge til rette for næringsutvikling. Dispensasjonsvedtaket sikrer at området blir ervervet og brukt til virksomhet i tråd med overordnet plan, skrev rådmannen i sin saksvurdering.

Flomsikring i høst

I en senere sak var kommunestyret også samkjørt i at kommunen skal forplikte seg til å forskuttere en distriktsandel på 1.750.000,- kroner for oppgradering av eksisterende flomverk mot Folla og Glomma ved Steimosletta i regi av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).
  – Jeg er fornøyd med at vi har fått distriktsandelen ned til 20% av de totale kostnadene. Den var egentlig 40%, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).
  Det forskutterte beløpet belastes kommunens disposisjonsfond og Alvdal kommune fremmer fordelingen av distriktsandelen som sak for jordskifteretten.
  Arbeidet med opprusting av flomverket skal etter planen starte i høst.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse