annonse
Politikk
MILJØ: Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) påpekte miljøgevinsten ved både biovarme og jordvarme, og var ellers opptatt av at vi har det ryddig og ordentlig rundt oss. Her sammen med Arne Dagfinn Øynes (Krf). Foto: Ivar Thoresen
MILJØ: Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) påpekte miljøgevinsten ved både biovarme og jordvarme, og var ellers opptatt av at vi har det ryddig og ordentlig rundt oss. Her sammen med Arne Dagfinn Øynes (Krf). Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Ved utfasing av varmeanlegg basert på fossilt brennstoff i kommunale bygg, skal hovedregelen være at det velges ny løsning basert på bioenergi som energibærer. Det vedtok kommunestyret enstemmig i sitt møte torsdag.

Vedtaket innebærer også at energibærer til ny barneskole med tilhørende anlegg på Sørhusjordet velges gjennom det pågående forprosjektet. Samtidig skal det snarest iverksettes anbud med ny energibærer på Solsida, nytt TFF-bygg, Øwretun barnehage og omkringliggende kommunale boliger som er forberedt for det.
  Det legges også til grunn at råstoff til bioenergi skal hentes og tilvirkes lokalt.

Miljøprofil

– Gjennom arbeidet med kommunens overordnede styringsdokumenter, herunder også kommunedelplan klima og energi, er det uttrykt en klar miljøprofil som
administrasjonen legger til grunn. Ut fra disse dokumentene og signaler som er kommet fra diskusjoner i kommunestyret, vil administrasjonen anbefale å velge bioenergi som energibærer ved investeringer i eksiterende bygningsmasse der dette er lagt til rette for, skrev rådmannen i saksutredningen til kommunestyret.
  – Investering i nye energibærere på kommunale bygg som innebærer utfasing av fossilt brennstoff har stor betydning for klima og miljø. Valg av bioenergi som ny energibærer vurderes å ha større positive konsekvenser for klima og miljø enn grunnvarme, het det videre i rådmannens vurdering.

Ryddig rundt oss

Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) påpekte at både biovarme og jordvarme er miljøvennlige alternativ.
  – Jeg vil ikke at vi skal låse oss til kun én energikilde, men at det kan vurderes litt i hvert enkelt tilfelle hva som er mest hensiktsmessig, sa hun før hun kom med en generell oppfordring om at vi alle blir opptatt av å ha det rydddig og ordentlig rundt oss, også i naturen.  
  Olov Grøtting (Sp) la til:  
  – Dette handler ikke bare om miljø, men også om arbeidsplasser og utvikling. Ved å utnytte ressursene med bioenergi skaper vi arbeidsplasser basert på lokale råstoffer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts