annonse
Politikk
HELSE OG OMSORG: Ordførerkandidat Liv Gjermundshaug Thoresen (til venstre) og listetoer Anne Marie Dalen starter Høyres valgkamp med fokus på helse og omsorg. Foto: Ivar Thoresen
HELSE OG OMSORG: Ordførerkandidat Liv Gjermundshaug Thoresen (til venstre) og listetoer Anne Marie Dalen starter Høyres valgkamp med fokus på helse og omsorg. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

ValgLogo– Det handler om å bruke nok penger på helse og omsorg, men også om hvordan pengene brukes, sier listetoppene Liv Gjermundshaug Thoresen og Anne Marie Dalen og sparker i gang valgkampen for nykommer Høyre.

Høyre er tilbake med egen liste til kommunevalget i Alvdal for første gang på veldig mange år, og med ordførerkandidat Liv Gjermundshaug Thoresen og Anne Marie Dalen i spissen kaster de seg inn i valgkampen med fokus på helse og omsorg – og med utgangspunkt i Kostra-analysen av enhet pleie, rehabilitering og omsorg (PRO), som ble presentert for kommunestyret i fjor høst.
  – Alvdal kommunes ressursbruk på PRO er svært lav i forhold til sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for hele landet. Ut fra et objektivt behov skulle kommunen brukt mer ressurser på denne sektoren, sier Gjermundshaug Thoresen og Dalen.

God nok kvalitet?

– Det kan se ut som det drives effektivt og bra innen helse og omsorg i Alvdal, og vi tviler heller ikke på at de ansatte jobber effektivt. Vi stiller likevel spørsmål ved om kvaliteten på tjenestene er god nok når Kostra-tallene viser det de gjør.
  – Er brukerne fornøyd? spør Anne Marie Dalen.
  Høyre-kandidatene påpeker videre at samhandlingsreformen har tilført kommunen flere og mer komplekse oppgaver, som er krevende å løse for en liten kommune.
  – Kravet til ressurser, kompetanse og kvalitet er større enn noen gang, sier Liv Gjermundshaug Thoresen og lover at dette er et område Høyre vil følge tett opp framover.
  – Dette handler om menneskeverd. Uansett behov, skal hvert enkelt individ få leve sitt liv slik man ønsker og få de tjenestene man har behov for, sier hun videre.

Kvalitetsmålinger

Høyre-kandidatene peker på flere punkter som de tror er viktige for å komme dit Høyre ønsker når det gjelder gode helse- og omsorgstjenester. Blant annet kvalitetsmålinger på tjenestetilbudet gjennom bruker- og pårørendeundersøkelser.
  – Brukerne, og ikke minst pårørende, er de som sitter med den nærmeste kompetansen og erfaringen. De vet hvor skoen trykker, og må bli hørt, sier Gjermundshaug Thoresen og Dalen.
  – Sammensatte behov må møtes med sammensatt kompetanse, og vi er opptatt av god og tett oppfølging av den enkelte. Derfor tror vi på en organisering med fagfolk i team rundt fastlegen. Dette innebærer også innføring av et felles journalsystem – for å sikre at all informasjon er på ett sted.

Sansehagen og aktivitet

Høyre-toppene peker videre på Sansehagen som en ressurs som kan utnyttes mer og bedre, og betydningen av fysisk aktivitet for eldre og eldre med demens.
  – Helse- og omsorgstjenestene må utformes etter behovene til de som trenger tjenestene, mener Liv Gjermundshaug Thoresen og Anne Marie Dalen.
I det bildet mener de begrepet hverdagsrehabilitering er viktig.
  – Det handler om både rehabilitering og forebygging. Erfaringen fra andre steder er at hverdagsrehabilitering med tverrfaglige ressurser og fokus på dette gir folk et bedre liv og reduserte behov for andre og mer kostnadskrevende tjenester, sier Anne Marie Dalen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse