annonse
Politikk
SPENNENDE: Hvem vinner den store valgduellen i Alvdal? Møt opp på folkemøtet i Alvdal samfunnshus torsdag kveld og hør debatten.
SPENNENDE: Hvem vinner den store valgduellen i Alvdal? Møt opp på folkemøtet i Alvdal samfunnshus torsdag kveld og hør debatten.
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Valg2015LogoTorsdag kveld møtes alle de fem ordførerkandidatene i Alvdal til folkemøte og den store valgduellen, på Alvdal samfunnshus – med Tynsetordfører Bersvend Salbu som møte- og debattleder.

Det spås en valgthriller av de sjeldne når det mandag 14. september skal bestemmes hvordan sammensetningen av Alvdal kommunestyre blir de neste fire åra – og hvem som blir kommunens neste ordfører.
  Torsdag kveld kommer derfor en unik mulighet til å få nærmere innblikk i hva de ulike partiene mener i sentrale saker, og hvor ordfører- og varaordførerkandidatene står.
  Folkemøtet vil også - som et forsøk – bli streamet og sendt direkte på Alvdalmiv-TV  og alvdalmiv.no.

Alle stiller

Alle de fem partiene som stiller liste ved kommunevalget i Alvdal i høst deltar under torsdagens folkemøte på samfunnshuset, med sine kandidater til ordfører- og varaordførerposisjonen.
  Fra Kristelig folkeparti stiller Arne Dagfinn Øynes og Rolf Langen. Fra Venstre kommer Live Stokstad og Sigmund Kveberg Paaske. Fra Arbeiderpartiet kommer Johnny Hagen og Mari Kveberg. Olov Grøtting og Mona Murud er Senterpartiets toppkandidater, mens Liv Gjermundshaug Thoresen og Anne Marie Dalen representerer Høyre.

Innledning, debatt og appell

Folkemøtet vil være delt i tre bolker. Først vil de tre partiene få en fem minutters innledning hver – hvor de får anledning til å presentere sin politikk og sine hjertesaker.
  Deretter kommer kveldens hovedbolk – en paneldebatt ledet av avtroppende Tynsetordfører Bersvend Salbu.
  Til slutt får partiene inntil tre minutter til rådighet for en sluttappell.

Kjernesaker

Saker som definitivt vil bli berørt i paneldebatten er skoleutbygging og skolepolitikk, næringsutvikling og problematikken rundt Steimosletta og Steia. Helse og omsorg blir garantert berørt, det samme gjelder flyktningepolitikken, kommunestruktur og privatisering av veier.
  Ellers lover debattleder Salbu å følge opp saker de enkelte partiene løfter fram i sine innledninger.
  Planen er også å bruke noen minutter på å åpne opp for spørsmål fra salen, og det er fortsatt anledning til å sende inn spørsmål til politikerne på forhånd – send ditt spørsmål på e-post til redaksjonen@alvdalmiv.no før kl. 14.00 torsdag.

BersvendSalbuMØTELEDER: Avtroppende Tynset-ordfører Bersvend Salbu leder den politiske valgduellen på Samfunnshuset torsdag kveld. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse