annonse
Politikk
TAKKER AV: Etter fire års tjeneste takket kommunestyret for seg torsdag kveld. Bak fra venstre: Stein Hoset, Per Hvamstad, Inge Rune Wahlstrøm, Johan Ragnar Eggen, Olov Grøtting, Kristian Hansæl, Janne Lunaas, Mari Kveberg, Johnny Hagen, Gerd Marie Gjermundshaug og rådmann Erling Straalberg. Foran fra venstre: Arne Dagfinn Øynes, Live Stokstad, varaordfører Ola Eggset, ordfører Svein Borkhus, Vigdis Vestby, Leif Langodden og Moan Murud. Foto: Ivar Thoresen
TAKKER AV: Etter fire års tjeneste takket kommunestyret for seg torsdag kveld. Bak fra venstre: Stein Hoset, Per Hvamstad, Inge Rune Wahlstrøm, Johan Ragnar Eggen, Olov Grøtting, Kristian Hansæl, Janne Lunaas, Mari Kveberg, Johnny Hagen, Gerd Marie Gjermundshaug og rådmann Erling Straalberg. Foran fra venstre: Arne Dagfinn Øynes, Live Stokstad, varaordfører Ola Eggset, ordfører Svein Borkhus, Vigdis Vestby, Leif Langodden og Moan Murud. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Kommunestyret takket torsdag kveld av etter fire år. Etter et kort og effektivt møte ble de 17 representantene takket av med en bedre middag på Aukrustsenteret.

Kommunestyret brukte ikke lang tid på å komme fram til enstemmige vedtak i de tre sakene som stod på kartet på det siste møtet.

Husantunveien

Først var det enstemmighet om å lytte til klagen, og dermed endre veinavn fra Baggroa til Husantunveien på veien som går til og forbi Husantunet.
  – Det har vært en del innspill på veinavn, men som regel har vi registrert det og gitt beskjed om at prosessen er over. men her var reaksjonen massiv og kom momentant. Ut fra argumentasjonen har vi valgt å imøtekomme klagen og foreslå endring til Husantunveien, sa rådmann Erling Straalberg.

Gaia-støtte

Like enstemmig var kommunestyret i beslutningen om å følge rådmannens innstilling og opprettholde forslaget til reguleringsplan for Gaiagrenda slik planen foreligger.
  – Vedtaket begrunnes med at Detaljreguleringsplanen for Gaiagrenda står i en særstilling på tross av den lange avstanden fra Alvdal sentrum. Etablering av runde og organiske hus vil
ikke passe inn i andre etablerte boligfelt, men vil kunne bidra til å nå kommuneplanens overordnede målsetting om økt bosetting og utvikling av alternative og kreative
arbeidsplasser, heter det i kommunestyrets enstemmige vedtak.
  I og med at kommunestyret ikke ønsker å ta Vegvesenets innsigelse til følge sendes planen til Fylkesmannen for mekling.

Utsatte sak

Helt til slutt støttet kommunestyret enstemmig Stein Hosets (V) forslag om å utsette saken om kommunalt bidrag til TV-aksjon 2015, slik at det blir en sak å starte med for det nye kommunestyret.

kommstyresveinbSISTE ORDET: Flankert av varaordfører Ola Eggset og rådmann Erling Straalberg tok Svein Borkhus ordet som ordfører for siste gang da det sittende kommunestyret hadde sitt siste møte i Aukrustsenteret torsdag kveld. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse