annonse
Politikk
MOBILISERING: Nei til EU vil bevisstgjøre folk hva TTIP og Tisa er for noe.
MOBILISERING: Nei til EU vil bevisstgjøre folk hva TTIP og Tisa er for noe.
Erland Vingelsgård
Journalist

Onsdag kveld inviterer Nei til EU i distriktet til seminar om TTIP og Tisa på Tynset.

Rigmor Tollan i Nei til EU forteller at de har støtte fra Utenriksdepartementet for å ha flere seminarer om dette temaet.

- Mange lurer på hvordan de to frihandelsavtalene TTIP og Tisa påvirker ulike sektorer i samfunnet vårt. Særlig fagbevegelsen, kommunesektoren og landbruket skolerer seg nå på konsekvenser av den kraftige økende frihandelen vi har i vente. Rent generelt frykter man at nasjonal sjølråderett vil svekkes i stor grad, noe som ikke minst vil få konsekvenser for vårt nasjonale avtaleverk innen arbeidslivssektoren, et avtaleverk som allerede er under hardt press gjennom stadig nye EU-direktiver for arbeidslivsområdet, sier Rigmoer Tollan.

Nasjonalt og lokalt

For dem som ønsker å vite mer om dette interessante, og litt kompliserte temaet, må møte i kommunestyresalen på Tynset onsdag kveld.
  Sist fredag kveld var det et større seminar i Oslo der forsker Margaret Eide Hillestad fra Agri Analyse, lederen i Småbrukarlaget, Merete Furuberg, og Jan-Egil Pedersen, forbundsleder i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet, stilte som foredragsholdere. 

Christie leder debatt

På Tynset stiller Rolv Rynning Hanssen fra Fagforbundet ved siden av Helene Bank fra For Velferdsstaten. Etter innledningene vil Helge Christie fra Hodalen lede ordskifte om utfordringene vi står overfor og hva vi kan gjøre lokalt for å bygge opp motstand mot de kreftene som vil overføre nærmest all makt til multinasjonale selskaper, sier Rigmor Tollan.

 

Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
  • Ingen kommentarer funnet
annonse