annonse
Samferdsel

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

ANLEGGSOMRÅDE: Møllergata er foreløpig et anleggsområde, men i løpet av en måneds tid skal alt være klart.

Det jobbes på spreng med gang- og sykkelvei og utbedringer av Møllergata i Alvdal Sentrum. I løpet av juni skal alt være klart.

Anleggsarbeidene i Møllergata går nå på høytrykk etter vinterpausen. I tillegg til at det bygges gang- og sykkelvei hele veien fra kommunehuset til krysset ved Øwretun barnehage, får hele gata en generell oppgradering, og det legges blant annet fiberkabel på strekningen.

Ferdig i juni

I følge rådmann Erling Strålberg skal ”nye” Møllergata være ferdig og klar til bruk i løpet av juni.

Asfaltarbeid

Hovedentreprenør Gjermundshaug Anlegg har for tida mange folk og maskiner i arbeid for å få alt klart innen fristen, som altså i følge rådmannen er i juni.
  Og etter at Gjermundshaug har gjort sitt settes det punktum med avsluttende asfaltering av den nye gata og, fortsatt i følge rådmannen, så vil dette arbeidet være avsluttet før vi blar om til juli i kalenderen.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse